Annonse
Vi undrer oss på om KUD er komfortable med hvordan denne saken har blitt håndtert, skriver artikkelforfatterne. På bildet: Nå avsatt direktør Jérémie McGowan, styreleder Grete Ellingsen og nestleder Anni Skogman i Nordnorsk Kunstmuseum. Foto: Nordnorsk kunstmuseum)

Tvilsomme maktgrep

Kunstnerorganisasjonenes støtteerklæring til sine styrerepresentanter og til direktør Jérémie McGowan i Nordnorsk Kunstmuseum. 

Det er absolutt i både fagmiljøets og i allmennhetens interesse å få vite hvorfor man velger å kaste en direktør på en slik måte.

Styrets kunstnerrepresentanter i Nordnorsk Kunstmuseum har trukket seg fra sine verv. De to oppnevnte representanter fra våre organisasjoner Inger Blix-Kvammen (NKNN) og Trygve Luktvasslimo (NNBK) og fagfelle Joar Nango, som er oppnevnt av KUD (Kulturdepartementet) anser vi som meget erfarne, både styrefaglig og kunstfaglig.

Styrene i NKNN og NNBK har full tillit til deres vurdering og håndtering i denne saken og støtter avgjørelsen. Vi ser alvorlig på saken og vil ikke innstille nye representanter til Nordnorsk Kunstmuseum under omstendigheter som gjør at kunstnerrepresentantene trekker seg fra sine verv. 

Fra vårt ståsted som kunstfaglige organisasjoner ser vi med undring på fremgangsmåten i saken, både timing, styre-prosess og hemmelighold. Det er absolutt i både fagmiljøets og i allmennhetens interesse å få vite hvorfor man velger å kaste en direktør på en slik måte.

Vi undrer oss på hvordan KUD ser på dette og om de er komfortable med hvordan den har blitt håndtert av sine resterende oppnevnte representanter, styreleder Grete Ellingsen og nestleder Anni Beate Skogman.

Vi undrer oss over hvorfor de ansattes representant er i utakt med de de øvrige ansatte som i et brev har uttalt seg støttende til lederen sin og som kritiserer prosessen rundt avsettelsen, og vi lurer på om det har vært utøvet utilbørlig press mot enkelte i styret? 

Styrene i NKNN og NNBK anser direktør Jérémie McGowan som en kunnskapsrik og visjonær fagperson som har åpnet opp museet for sitt publikum på en forbilledlig måte. Han har gjort om noe som kunne oppfattes som ekskluderende og konformt til en levende og inkluderende plattform for kunstformidling.

Slik vi ser det har direktøren fulgt vedtektene om formålet til museet på en utmerket måte. Det står følgende § 3 Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel. 

Konsekvensene dette kan få for fremtidig oppfølging av prosjekter og videre utvikling og drift av Nordnorsk Kunstmuseum bekymrer oss. Slik vi ser det er museet per nå overlatt til en udemokratisk maktstruktur som knebler ytringsfriheten – strukturer som dessverre finnes flere steder, og som vår aktuelle direktør satt seg fore å utfordre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse