Annonse
Foto: Forsvaret

Tydelig støtte til Bardufoss!

Arbeiderpartiet er helt tydelige på at Hæren skal ha helikopter, og de skal lokaliseres på Bardufoss.

På tross av gjentatte uttalelser og klare landsmøtevedtak fra Ap, gjør representanter fra andre partier sitt beste for å så tvil om Aps holdning

Likevel kommer det stadige beskyldninger fra blant annet representanter fra Sp, senest Tor Nymo på Nordnorsk debatt, om at Ap egentlig ikke ønsker helikoptre på Bardufoss. Det er en uredelig og gal framstilling.

La meg først være helt ærlig om at som Tromsrepresentant er det to ting som frustrerer meg i denne saken:

For det første: Under behandlinga av langtidsplanen burde Ap slått klarere fast at vi ønsker hærhelikoptre på Bardufoss. Høyre og FrP ville i behandlinga av langtidsplanen flytte samtlige helikoptre til Rygge. Vi fikk ikke Høyre og FrP med på å sikre helikoptre på Bardufoss da, men berga dem foreløpig fram til landmaktutredninga behandles. Etter det har Ap og Jonas Gahr Støre vært helt klare på at Hæren skal ha helikopter, og de skal lokaliseres på Bardufoss. Selv om spesialstyrkene sikres helikopterstøtte skal Bardufoss skal være den sentrale helikopterbasen for Hæren og Forsvaret i fremtida. Denne viktige avklaringa burde vi kommet med tidligere og kraftigere.

Den andre frustrasjonen er denne: På tross av gjentatte uttalelser og klare landsmøtevedtak fra Ap, gjør representanter fra andre partier sitt beste for å så tvil om Aps holdning. Jeg mistenker dem for å gjøre det mot bedre vitende. Det gir ingen god politisk debatt, og det gagner heller ikke Bardufoss. Det er synd at det skapes usikkerhet om Bardufoss sin fremtid, selv om Ap har vært tydelig om vår politikk.

La meg derfor gjenta det Ap gjentatte ganger har slått fast i denne saken:

1) Om Arbeiderpartiet vinner valget skal vi sikre egne helikoptre for hæren basert på Bardufoss. Kystvakta skal ha sine NH90-helikoptre og hæren skal ha sine egne helikoptre, enten Bell-helikoptrene eller nye hærhelikoptre.

2) Det er naturlig at hærhelikoptrene på Bardufoss organiseres i en egen skvadron, enten 339 eller en ny skvadron.

3) Basesjefen på Bardufoss overtar luftvingens funksjoner med kommando og kontroll over enhetene på basen, inkludert ledelses-, stab-, vedlikeholds- og støttefunksjoner for helikoptrene.

Forsvaret har selv valgt å gå bort fra begrepet hovedbase. Likevel er det innholdet som er viktigst. Som representant fra Troms jobber jeg og resten av Troms Ap for at Bardufoss skal være den sentrale helikopterbasen, også med de elementene som ligger i luftvingen i dag. Det mener jeg Aps punkter gir dekning for.

I partiprogrammet for Arbeiderpartiet 2017-2021 slås det utvetydig fast at det norske forsvaret skal ha helikopterstøtte for Hæren lokalisert på Bardufoss. Programmet sier også at bevilgningene til forsvar skal økes til 2 % av BNI innen en tiårsperiode.

Dette har nok Tor Nymo og andre representanter for Sp fått med seg. Likevel gjør de fortsatt sitt beste for å tolke Ap i verste mening.

For enkelte partier i Troms er det nok et mål å skaffe stemmer til eget parti ved å skyte på Ap. Det er fair nok, og som det største partiet tåler Ap det. Men hvis det å sikre Bardufoss var målet, hadde de heller retta skytset mot Høyre og FrP, som i motsetning til Ap ikke har noen plan for hvordan Hæren skal sikres helikopter på Bardufoss.

Tor Nymo må gjerne henge seg opp i at et medlem av presidentskapet feilaktig brukte begrepet hovedbase en sen nattetime. Det som ble sagt da var feil, og har blitt dementert fra resten av Ap.

Dersom man vil gi Rygge en gratisseier, kan man legge til grunn at rubbel og bit av helikopter egentlig er vedtatt flytta dit. Men det stemmer ikke, og jeg er overraska over at oppegående politikere argumenterer for at det er dette stortingsflertallet har vedtatt. Hvilken styrke gir det Bardufoss fram mot behandlinga av landmaktutredninga? 

Jeg vil be alle som heier på Bardufoss om å tenke seg om, og sørge for å få fram det faktum at Bardufoss står sterkt, og at det meste ligger til rette for et godt vedtak for helikopterbasen etter valget. 

Jeg har i alle fall ikke tenkt å gi de kreftene som ikke ønsker hærhelikoptre i nord, deriblant Høyre og FrP, noen oppdrift ved å gjenta gale påstander som ikke styrker Bardufoss. Dersom alle partiene som har støttet Bardufoss så langt holder fast på sine standpunkt, blir det flertall til høsten for helikopterstøtte, lokalisert på Bardufoss med lokal ledelse.

Beskyldningene fra Nymo og andre endrer uansett ikke Aps poltikk om at Bardufoss skal sikres.

Gjennom LTP-behandlinga fikk Ap berget Kystjegerkommandoen utenfor Harstad ogforeløpig berget Bell-helikoptrene på Bardufoss, mot viljen til Høyre/Frp-regjeringen. Uten dette hadde helikoptrene vært borte fra Bardufoss. I stedet skal Hærens behov for helikopter være en del av landmaktutredninga.

Nå står neste slag i behandlinga av den utredninga. Her har Ap vært krystallklare: Det skal være helikopterstøtte til Hæren lokalisert på Bardufoss, lokal ledelse og at det er naturlig å organisere dette i en egen skvadron. Jeg gjentar: Hæren skal ha helikopter – på Bardufoss! Å gå bort fra disse løftene er ikke et alternativ.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse