Annonse
Foruten sin brede politiske erfaring, har Frank Bakke-Jensen gjort tjeneste på grensen mot Russland, noe som antakelig knapt noen forsvarsminister før ham har hatt. At han i tillegg har deltatt i FN’s fredsbevarende styrker i Libanon kommer godt med, skriver Svein Ludvigsen. Foto: Forsvarsdepartementet

Tydelig, trivelig og godt skodd!

Han må skape forståelse innad i forsvarsgrenene for at den lange nedbyggingen av forsvaret er snudd, men at alt ikke kan repareres på en gang.

Det er all mulig grunn til å gratulere Frank Bakke-Jensen (H) og ønske han alt godt i den viktige oppgaven som Norges forsvarsminister. Han er i alle fall godt skodd til å mestre utfordringene som står i kø for å bli handtert.

Som lokalpolitiker og ordfører i Berlevåg i 2007-09, som stortingsrepresentant fra Finnmark fra 2009, med erfaring som EØS og Europaminister i Utenriksdepartementet, kan han den politiske kunsten å søke kompromisser for beslutninger og stå i stormen når det er nødvendig. Han har også erfart at det blåser på toppene.

I tillegg har han erfaring som grensevakt langs vår 196 km lange grense mot Russland, noe som antakelig knapt noen forsvarsminister før ham har hatt. At han i tillegg har deltatt i FN’s fredsbevarende styrker i Libanon kommer godt med. I tillegg er han tydelig og en trivelig kar. Jeg håper han skal ha et fokus på veteranene som skaper en bedre verden i utsatte posisjoner.

Mens den forrige forsvarsministeren har gjort strategiske grep for forsvaret av Norge som Stortinget har støttet opp om, og nå sist lagt frem Landmaktstudien, så er tiden inne for den nye statsråden å realiseres målene. Bakke-Jensen må straks spille på lag med alle forsvarsgrenene og HV. Og han må skape forståelse innad i forsvarsgrenene for at den lange nedbyggingen av forsvaret er snudd, men at alt ikke kan repareres på en gang.

Prioriteringer vil det helt sikkert bli strid om. Her gjelder det for statsråden å ha fokus på de overordnede militære strateger fremfor særinteresser basert på uniformsfargen.

I alt for mange år, hvorav 8 år med AP, SV og SP, falt forsvarsbevilgningene. Nå er forsvarskutt snudd til budsjettøkninger, og løftene om 2% av BNP til forsvaret forplikter den nye statsråden. Forsvarsbudsjettet falt årlig i snitt - 1 % i perioden 2009-2013. I den siste 4-årsperioden har bevilgningene steget med 11 %. Stortinget har vedtatt den mest ambisiøse langtidsplanen for Forsvaret på mange, mange år. Det er ingen overdrivelse å si at nå pågår en gjenreisning av Norges forsvar.

Faktum er at budsjettøkningene har gått til økt kampkraft og kjøp av topp moderne 5.-generasjons kampfly. Mye eksisterende materiell i Sjøforsvaret, i Hæren og HV er blitt satt i stand. Fregattene seiler etter å ha vært bundet til kaipålene. Hæren får 140 nye kampvogner. Nye maritime patruljefartøy, ubåter, luftvern til Hæren og kystvaktfartøy er bestilt. Ammunisjonslager og beredskapslager som ble tømt i tidligere regjeringsperioder fylles nå opp igjen.

Om nå forsvarssjefens prioriteringer av to nye ubåter, en ekstra feltbataljon og egne helikoptre til Hæren blir realisert vil vi ha en militær beredskap som er dramatisk bedre enn for 4 år siden.

Den nye statsråden fra Finnmark må ha et geografisk overordnet fokus på landets forsvar, men dessverre er nord mest utsatt, og derfor må militær tilstedeværelse være dimensjonert for avskrekkende virkning.

Jeg er stolt av at vi nå har en forsvarsminister fra Finnmark. Om vi gjør et litt historisk tilbakeblikk så er han den aller første. Enskjønt en tidligere med navnet Jens de lange Kobro (V) var forsvarsminister i Mowinckels tredje regjering fra 1933 til 1935. Han hadde oppholdt seg lenge nok i Vardø til å sitte i kommunestyret der i perioden 1923-25, senere også ordfører i Tromsø i 1929-32 og en kort periode etter frigjøringen i 1945.

Jeg ønsker statsråden lykke til med å forene kreftene i de ulike våpengrener. Lykkes han med dialogen innad i Forsvaret vil han oppnå tilliten som skal til for å stå støtt også innenfor NATO-samarbeidet. I så måte håper jeg på mer samtrening med allierte styrker i Indre Troms, gjerne i tett samarbeid med US Marines som i dag er stasjonert på Værnes.

Kan jeg også minne om at fra 1815 til 1885 hadde vi både et Marine- og et Armedepartement. Nå må generalene og admiralene snakke seg sammen om at når det nå gjelder opprustningen av forsvaret må det ene gjøres først, men det annet heller ikke forsømmes!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse