Annonse
DE SISTE SKISSENE: Dette er skissene som Statens vegvesen lokalt jobber med for nye E8 i Ramfjord.

Ubåtanløp på Tønsnes og E8 i Ramfjord

Jens Ingvald Olsen fra partiet Rødt har vært i heftig polemikk med landets forsvarsminister i lokalpressen i Tromsø i løpet av den siste uken. Tema har vært anløp av allierte ubåter og ander krigsskip ved industrihavna på Tønsnes. Problemet med disse anløpene, sett fra Jens I Olsens ståsted, har vært om de aktuelle fartøy er atomdrevet og - ikke minst - har noen av disse fartøy atomvåpen om bord.
 
Olsen forsøker etter beste evne å antyde at begge deler er tilfelle. Her anløper atomdrevne krigsskip med atomvåpen om bord. Dermed forsøker han å skape frykt blant lokalbefolkningen - frykt for atomulykker med dertil fare for liv og helse, slik han i neste omgang kan framstå som politisk velgjører og folkets selvoppofrende talsperson ved å gå til angrep på de politikere, både lokalt som sentralt, samt militært ansvarlige for at disse anløp finner sted. Dette har vært Jens Ingvald Olsens politiske varemerke; framstå som velgjører og bedrevitende. En spydspiss for “folket og massene” som det het for et par tiår siden.
 
Ut fra et innlegg i avisen Nordlys 21. juli, kan det ser ut som Jens Ingvald Olsen her skyter en solid politisk skivebom. I.fl. artikkelforfatteren er det ikke ubåter fra US Navy som er problemet for folk på Tønsnes og omegn. Problemet for befolkningen i området er selve industrihavna. Ingen lokalt ønsket den dit.
 
Man kan tolke artikkelen nærmest dithen at et flåtebesøk av f.eks amerikanske ubåter betraktes som en befrielse for lokalbefolkningen sammenlignet med trafikk fra industri/næringsaktivitet som både medfører støy, forurensning og trafikk. Her er altså Jens Ingvald Olsen overhode ikke på linje med “massene”.
 
E8 i Ramfjord.
 
Det samme kan også sies om Hr. Olsen når det gjelder hans holdning til befolkningen i Ramfjord og deres syn på løsning for E8 gjennom fjorden. Han har gjennom mange år framstått som bedreviteren. Den som har de riktige tankene og den endelige løsning. Nå var det en kinesisk vismann i forrige århundre som sa at de riktige tanker nettopp kom fra “massene” og deres sosiale praksis. Var ikke Olsen en av dem som beundret denne vismann?
 
I over tretti år har  det store flertallet av befolkningen i Ramfjord utrettelig arbeidet og argumentert for en løsning for E8 som a) berger fjorden fra en naturkatastrofe slik vi i vår så på Kråknes i Alta. B) Gir muligheter for nærings- og boligutvikling i området. I motsetning til østre trase, kan en bygging av vestre trase utløse ras med omfang som på Kråknes, åttehundre meter langt, utslette det meste av Lauksletta. Jens Ingvald Olsen bør ta seg det bryderi det er og gjennomføre litt “sosial praksis” i denne saken.
Finn ut hvor langt åtte hunder meter blir fra bruhodet på Leirbakken og sørover langs Lauksletta. Finn så ut hvor mange bygninger som blir berørt og hvor mange mennesker som i verste fall plutselig kan ligge å flyte ute på fjorden.
 
Liv og helse.
 
Jeg skal ikke frata Jens Ingvald Olsens hans bekymring for liv og helsen til befolkningen på Tønsnes og omegn ved en eventuell atomulykke. Men som det framgår av avisartikkelen i Nordlys 21 juli, atomdrevne skip er noe av det sikreste som ferdes på havet i fredstid, inkludert når de ligger i havn. Kan derfor Olsens voldsomme engasjement i denne saken være den obligatoriske, politiske strafferunden han ser seg forpliktet til å ta hver gang et fartøy fra US Navy nærmer seg norsk havn med utgangspunkt i hans politiske ståsted. En isenesatt bekymring der det ikke er noe å bekymre seg for.
 
Jens Ingvald Olsen -jeg tar din bekymring for folks liv og helse på alvor. Derfor bør det bekymre deg at det planlegges en trase for E8 som i høyeste grad kan ta liv og påføre befolkningen omfattende helseskader. Årlig tar naturkatastrofer menneskeliv både her til lands så vel som på verdensbasis. If.l forskere og eksperter klima og miljø, vil dette bare øke i omfang i årene som kommer. Derfor er muligheten for at mange menneskelig kan gå tapt i Ramfjord betydelig større ved en meningsløs vestre trase enn at det skal gå liv i Tønsvika om en US Navy ubåt eller to skulle ligge ved kai på Tønsnes industrihavn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse