Annonse
KØ: Tre timers åpningstid og lang kø ved NAV i Tromsø. Enten det eller telefonen. Alf Tore Aronsen prøvde alle muligheter. Foto: Linda Vaeng Sæbbe

Den ugjennomtrengelige festningen hos NAV

Da tidligere SV-politiker Hanna Kvanmo fra Harstad vokste opp mellom første og andre verdenskrig, måtte moren hennes ofte opp grytidlig om morgenen for å stille seg i arbeidskø.

Både kvinner og menn sto klare. De håpet på jobb og lønn den dagen.

Tankene går til arbeidskøene på 30-tallet. En fysisk, saktegående kø uten kølapp og uten garanti for å komme fram.

Sjefene på fiskebruket, båten eller på hotellet valgte ut så mange de trengte. De som ble overflødige, måtte snu.

Da ble det ikke penger til husholdningen den dagen.

Mye har skjedd i Norge siden den gang. Det er bygd en velferdsstat og et sosialt sikkerhetsnett, som skal ivareta de som faller utenfor arbeidslivet i landet vårt. Vi har sykemeldingsordninger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønader.

NAV-reformen ble initiert i 2006 for å unngå at personer ble kasteballer mellom Trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten.

To av målene med reformen var å skape en brukerrettet velferdsforvaltning og at det skulle bli enklere for brukerne – tilpasset brukernes behov.

Enklere og tilpasset.

Men måten NAV nå møter mennesker på minner sterkt om den håpløse arbeidskøa. Tre timers åpningstid hvor du fysisk må stå oppreist – kanskje i flere timer – for å få kontakt med en saksbehandler.

Det er uverdighet satt i system.

Denne uka tok en modig stemme til orde, en som ikke så annen utvei enn å ta kontakt med media for å få hjelp. Alf-Tore Aronsen hadde ventet og ventet på svar fra en søknad om arbeidsavklaringspenger, etter at han pådro seg dobbel prolaps tidligere i år. Han hadde fått beskjed om at saksbehandlingstiden var på ni uker. Etter elleve uker sto han fortsatt uten svar.

Han klarte ikke en gang å få kontakt med veilederen sin, og alle andre han kom i kontakt med hos NAV, sendte han bare tilbake dit. Der var det ikke svar å få.

Han skulle ha fått beskjed om utsatt behandlingstid, men hadde ikke fått det.

Aronsen så ingen andre utveier enn fysisk å troppe opp på kontoret i Tromsø, for å høre hva som skjedde.

– Det NAV-systemet må åpenbart være i ferd med å bryte helt sammen, men jeg er helt avhengig av dem nå. Jeg er fortvilet. Selv om jeg har til mat og drikke, så har jeg jo regninger og slik jeg må betale, sa 53-åringen.

Med verkende rygg møtte han opp i skranken.

Der var han ikke alene. På bildet bak Aronsen ser du køen av mennesker som venter på svar. Fortellinger om den køa er mange. Med stadig mer innskrenket åpningstid og uten køsystem i form av lapper, kan den være ganske stor i landsdelens største by. Må du forlate køa, stiller du igjen bakerst.

Tankene går til arbeidskøene på 30-tallet. En fysisk, saktegående kø uten kølapp og uten garanti for å komme fram.

Det er en uverdig praksis.

NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen, bekrefter at de har redusert åpningstidene:

- Det er en innskrenking i åpningstid som skjer i NAV over hele landet. Dette skjer i tråd med at flere og flere bruker oss digitalt og behovet for uplanlagte drop inaktivitet er mindre, sier Jakobsen.

I NAVs egen personbrukerundersøkelse fra 2018 (PDF) bekreftes tendensen om at flere bruker NAV digitalt og at færre møter på kontor enn i 2016. Men fortsatt er det over 40 prosent av brukerne, som sier at de har vært på et fysisk NAV-kontor de siste seks måneder. I digitaliseringens tidsalder er det en høy prosent.

Digitaliseringen er utvilsomt med på å gjøre ting enklere. Men når spørsmålene tårner seg opp, eller svarene ikke kommer, da må det være enklere å få tilgang til et fysisk menneske.

I alle trygdesaker, arbeidsavklaringssaker eller permisjonssaker sitter det unike mennesker i enden av søknadsskjemaet. Der er det langt fra sikkert om standardsvar er svaret.

NAV betjener om lag 2,8 millioner brukere og behandler over 3 millioner ytelsesaker i løpet av ett år. Antall mottatte telefonanrop utgjorde over 6 millioner i 2017, står det i undersøkelsen.

Det kommer også fram at blant de flere titusener av NAV-brukere har en av ti levert klage på NAVs service, oppfølging eller ytelse. 26 prosent av brukerne har erfart å vente lengre enn forventet for å få en utbetaling i 2018. Det er høye tall.

NAV er på vei til å bli en ugjennomtrengelig festning for de som ikke er ressursterke nok til å trenge gjennom.

Ikke alle er på digitaliserte.

Kanskje bør også NAV innse at det finnes de av deres brukere som ikke engang har råd til å ha telefon.

I det minste bør NAV Tromsø kunne ha et køsystem som gir et minimum av verdighet.

Du må ha et abonnement for å lese videre. Er du allerede Nordlys-abonnent? Trykk logg inn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse