Annonse
KJEDEKOLLISJON: Fire biler, blant dem en politibil, var involvert i denne trafikkulykken på E8 i Tromsø fredag 8. mars. Foto: Jørn Normann Pedersen

Uheldig utrykningskultur

Nå nylig har det, to dager på rad, vært trafikkuhell med utrykningskjøretøyer involvert. Begge ganger på samme sted – på E8 ved Pyramiden kjøpesenter på fastlandssiden.

La meg umiddelbart få opplyse at jeg ikke har detaljkunnskaper omkring hendelsene. Jeg aner ingenting om skyldforholdene. Men jeg tillater meg likevel å komme med noen bemerkninger på generelt grunnlag.

Jeg har så mange ganger selv, på dette som faktisk er hovedinnfartsåren til landsdelens største by, registrert hvor knuslete mye i Tromsø er. Selv ikke de siste få hundre meterne inn mot rundkjøringen ved Hungeren, er det ryddet plass til to kjørefelt. Mange ganger har man stått i unødig kø pga. anleggsmaskiner eller traktorer som humper avgårde i 20 kilometer i timen. Anleggsarbeid langs veien gjøres uten forsvarlig skilting eller dirigering. Det er som om man kommer til et hvilket som helst bygdesenter. Innfartsåren til Tromsø er under enhver kritikk. Man må være inngrodd tromsøværing og bompengemotstander for ikke å innse det.

Men tilbake til det med utrykningskjøretøyer. Allerede mens jeg var ungdom på 1970-tallet, ble det tatt i bruk en slags hylesirener på norske utrykningsbiler. Mange syntes det var «tøft»; det var noe de kjente igjen fra amerikanske TV-serier.

I våre dager, med HMS-regler og alt tilhørende, er slik støy definert som helseskadelig. Følgelig har det utkrystallisert seg ny praksis. Her i Tromsø registreres det iherdig kursvirksomhet på feltet – hvor man i bybildet hyppig registrerer kjøretøyer under utrykning - som ikke er typiske utrykningskjøretøyer, og som ofte beveger seg i unormalt lav hastighet. Uten på noen måte å være ekspert på området, stiller jeg meg tvilende til om denne typen utrykningsøvelser er hensiktsmessig. Spesielt fra et publikums- og trafikantsynspunkt. 

HMS-regimet har medført at sirenene skal brukes minst mulig. Derfor kjører man lange strekninger med bare blinkende blålys på. Så settes hylesirenen på når man nærmer seg kryss eller andre konsentrasjoner av trafikk. Denne praksisen har man også langs landeveien. (Og under den kategorien kommer dessverre også E8 ved Hungeren i Tromsdalen.)

Jeg har gang på gang – både som fotgjenger og bilist – sett hvor farlig denne praksisen er. Langt fra alle bilister har full oversikt i bakspeilet. Når hylesirenene plutselig settes på, skapes det ofte forvirring i krysset. For å gi vei, svinger noen bilister til høyre – andre til venstre. Jeg har sett fotgjengere skvette forskremt tilbake til fortauet. I slike situasjoner må ulykker sies å være påregnelig.

I HMS-Norge synes jeg ikke denne praksisen er akseptabel. Jeg har registrert at utrykningskjøretøyer i mange andre europeiske land, f.eks. Sverige, har en god gammeldags «bæbu»-lyd som sirene (akkurat som i Norge i gamle dager). Denne lyden er ikke på noen måte enerverende, og gjør at man tidligere – og uten stress – blir forberedt på at en utrykning er i gang.

Kan vi ikke endre praksis? Det er ikke alltid vi her i «Annerledeslandet» vet best.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse