Annonse
«UiT gir et betydelig bidrag til å dekke tjenestens behov for sykepleiere i vår region og en stor andel av våre kandidater får seg jobb og bosetter i nærheten av sitt studiested.» Foto: Lina Livsdatter

UiT bidrar til å dekke sykepleierbehovet i nord

Dersom studentopptaket skal økes, må også kompetansen styrkes.

Sykepleierutdanning er et viktig samfunnsoppdrag for UiT og noe vi tar på høyeste alvor.

I Nordlys den 9. august hadde Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk Talskvinne/Frp et innlegg hvor hun fremsetter en påstand om at sykepleiermangelen er universitetenes ansvar alene. Hun mener at universitet og høgskoler må selv evne å prioritere og øke studieplasser etter det som er arbeidslivets behov.

Les innlegget: Farlig og akutt mangel på sykepleiere - hva gjør du med det, rektor Husebekk?

Det er Kunnskapsdepartementet (KD) som fastsetter antall og finansierer studieplassene innenfor sykepleie. Ut fra gitt finansiering skal UIT utdanne til sammen 261 i kandidater innen sykepleie hvert år, og dette tallet har økt til 281 per år fra 2022.

Sykepleierutdanningen er underlagt strenge internasjonale og nasjonale retningslinjer og krav. Et godkjent sykepleierstudium skal ha tilstrekkelig antall praksisuker. Antallet tildelte studieplasser tilsvarer i dag det som praksisfeltet, og spesielt spesialisthelsetjenesten kan ta imot.

En eventuell økning av antall studieplasser vil være utfordrende for praksisfeltet. Studiet skal også innfri de nasjonale kvalitetskrav når det gjelder vitenskapelig ansatte og deres kompetanse. UiT innfrir disse kravene, men dersom studentopptaket skal økes, må også kompetansen styrkes.

UiT gir et betydelig bidrag til å dekke tjenestens behov for sykepleiere i vår region og en stor andel av våre kandidater får seg jobb og bosetter i nærheten av sitt studiested. Vi utdanner sykepleiere ved studiestedene i Narvik, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Alta. I tillegg har vi desentraliserte studietilbud i Kirkenes, Nordreisa, Målselv og på Finnsnes.

Sykepleierutdanning er et viktig samfunnsoppdrag for UiT og noe vi tar på høyeste alvor. Vi har, skal og vil fortsette å levere en god og kvalitetssikret sykepleierutdanning ut fra det måltallet KD forventer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse