Annonse
Det samiske samfunnet befinner seg i et grenseland mellom assimilasjon og urfolksland. Dette grenselandet heter ambivalens. I dette grenselandet er man nettopp usikker på om samene som folk skal ha rettigheter som sikrer at deres samfunn kan utvikle seg. Verken fagfolkene ved UiT eller EDL berører kjernen av problemet, skriver Nils Thomas Utsi. Bildet er fra Árdna, det samiske kulturhuset på UiT Norges arktiske universitet. Foto: Torgrim Rath Olsen

UiT og EDL - som katta rundt grøten

Ambivalensen må bort. Og urfolksområdene i Norge må identifiseres og avgrenses geografisk som samenes eierområder. Da først kan en positiv og reell samhandling starte.

Diskusjonen mellom professorene ved UiT og EDL oppleves til en viss grad som katta rundt grøten. De fakta og resonnement man fra akademisk hold møter EDL sine argumenter med er gode og produktive for en sunn forståelse av virkeligheten. Likevel føler jeg at man står og fekter mot hverandre, uten egentlig å ville avgjøre kampen.

EDL ønsker i bunn og grunn å assimilere også resten av samene, slik at alle kan betraktes likt og ha samme regler å leve etter. Begrepet «likeverd» ser EDLs folk til å forstå som «lik/likhet». Det er ikke vanskelig å forstå at dette gir en musikalsk resonans i et fornorsket sinn. Vi er alle, som samer, i stor grad fornorsket. Så å si alle behersker vi idag norsk, også vi som har samisk som dagligspråk. EDL og deres likesinnete vil ikke forstå hvorfor vi da skal fortsette å være samer. Jeg kan opptre som «norsk» imorgen den dag, hvis jeg må eller vil. Og det kan hele min familie. I en slik situasjon er det ikke merkelig at - særlig de samer som før oss ble fornorsket, slik at de mistet deres forfedres språk - at de ikke forstår eller vil forstå, når vi fortsatt ønsker å leve med samisk språk og samisk kultur, inkludert de rettigheter vi har som folk. Jeg mistenker nok at det er en stor del av de som aktivt ikke «vil forstå». At de har et åpent ønske om å få avsluttet samene som folk. Og det er ærlig nok.

Men der kommer vi til kjernen av saken.

EDLs målsetting bør ikke ha noen plass i vårt samfunn. Denne målsettingen er det samme som om en organisasjon hadde frontet et seriøst ønske om å assimilere det norske samfunnet inn i f.eks. det svenske. Da ville man bestridet Grunnloven i Norge. Og man kunne bli tiltalt for landsforræderi. Ellers så hadde jo den organisasjonens innsats ikke behøvd å være mye forskjellig fra de holdningene EDL representerer.

Det samiske samfunnet befinner seg i et grenseland mellom assimilasjon og urfolksland. Dette grenselandet heter ambivalens. I dette grenselandet er man nettopp usikker på om samene som folk skal ha rettigheter som sikrer at deres samfunn kan utvikle seg. Verken fagfolkene ved UiT eller EDL berører kjernen av problemet. Fagekspertisen ved UiT ser ikke ut til å ville utfordre samfunnet på de konsekvensene som avskjæringen av samene eierrett til sine egen områder betyr, selvom dette er det viktigste innholdet i urfolkenes kamp om overlevelse. Den samiske rettighetsprosessen har endt opp med et felleseie via Fefo, som i sin konstruksjon slett ikke representerer den eierretten både ILO 169 art 14.1 første setning fastslår eller den retning FNs Urfolksdeklarasjon angir. Fefo gjenspeiler nevnte ILO artikkel i 2. setning, som betrakter alle urfolksarealer som fellesarealer med landets øvrige befolkning. Heller ikke Finnmarkslovens § 5 om bestående samiske rettigheter er annet enn tekst. EDL får næring i den ambivalensen som definerer virkeligheten. Dersom rammene for utvikling av et varig samisk samfunn i Norge var reelle, vil man måtte slå seg til ro med det. Denne type diskusjon ville ikke ha noen interesse.

Urfolks selveierområder i selvstendige stater har ikke noe med ulike menneskelige raser eller etnisitet å gjøre. Urfolks rettigheter knytter seg til deres geografiske arealer og alle de som innvandrer til de samfunn skal for «lapp»/same være å regne. Heller ikke landets øvrige befolkning kan bosette seg i urfolksområder uten å la seg integrere i urfolkssamfunnet.

Også de som i sin tid var en del av EDL skal mottas som de gode samfunnsborgere de vil være. Diskusjonene vil utfordre hvordan betingelsene for urfolkssamfunnets egen utvikling skal se ut - og hvordan urfolkssamfunnet og landets øvrige samfunn skal samhandle. Forutsetningen er at de grunnleggende rammene (som Grunnloven) må være hogget i stein.

Ambivalensen må bort. Og urfolksområdene i Norge må identifiseres og avgrenses geografisk som samenes eierområder. Da først kan en positiv og reell samhandling starte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse