Annonse

UiT har ikke hatt planer om å flytte flyskolen fra Bardufoss

Nordlys hadde den 7. januar et oppslag om at UiT Norges arktiske universitet (UiT) har ønsket å flytte flyskolen (UTSA) fra Bardufoss til Tromsø, og at disse planene nå er stanset av Avinor. UiT vil gjerne kommentere dette.

UiT har 10 studiesteder. Et av dem er Bardufoss. Det er kun styret ved UiT som kan vedta å avvikle eller flytte aktiviteten på et studiested. Ingen andre enn universitetsdirektøren har fullmakt til å inngå eller avvikle leiekontrakter for bygg og andre fasiliteter. I den aktuelle saken har ikke styret ved UiT fattet noe vedtak om å flytte flyskolen. Styret er heller ikke forelagt noe forslag om dette.

Flyskolen har selv – på eget initiativ – foretatt en evaluering av vilkår og rammebetingelser for drift av skolen på ulike lokasjoner. I den forbindelse har de blant annet  kontaktet Avinor for å forhøre seg om vilkår og muligheter.

Internt på UiT har denne prosessen aldri ført frem til noen reell vurdering av flytting fra Bardufoss. Universitetsledelsen gjorde dette klart overfor Målselv kommune allerede våren 2019 , og i september samme år undertegnet universitetsdirektøren en ny 10-årig leieavtale, frem til 2029, for flyhangar på Bardufoss.

Sammen med kommunen arbeider UiT og flyskolen for å bedre og utvikle fasilitetene for studenter og ansatte på UTSA slik at UiTs mest etterspurte studietilbud kan bli enda bedre. UiT har også inngått en intensjonsavtale med kommunen om partnerskap i Arctic Aviation Center.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse