Annonse

Uklokt å legge ned Mellomvegen 100

Det er utrolig, men dessverre sant.  Med Ap, SV og Rødt ved roret skal Tromsø kommune nå legge ned sykehjemsplasser.  Korttidsavdelingen i Mellomvegen 100 avvikles i disse dager, bare rundt tre år etter at den åpnet. 

Det var Høyre, Venstre og FrP i byråd som besluttet at Tromsø kommune skulle kjøpe Mellomvegen 100.  Det er brukt store ressurser på kjøp, planlegging/prosjektering, renovering og istandsetting i henhold til krav til helse- og omsorgsformål.  Totalt er det investert for 60 millioner kroner spesielt med tanke på drift av korttidsplasser.  Og nå skal altså avdelingen legges ned for å spare 23 millioner på driften i år.

Selv om korttidsavdelingen i Mellomvegen 100 hele tiden har vært ment som et midlertidig tilbud, så kommer nedleggelsen mye tidligere enn nødvendig.  Ved åpningen ble det slått fast at gjennomført renovering og oppgradering la til rette for 10 års drift av korttidsplasser.  Da virker det meningsløst å legge ned etter tre år.

Behovet for sykehjemsplasser er ikke blitt mindre.  Kroken sykehjem er tømt og skal renoveres/ombygges.  Deretter må det gjøres noe med bygningsmassen på Kvaløysletta sykehjem.  På toppen av dette ser ikke problemene med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN ut til å være løst.  I så måte ville det være fornuftig å drive tilbudet i Mellomvegen noen år til.

I 2015 ble det gjennomført en faglig og økonomisk analyse av pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune, på bestilling fra det borgerlige byrådet.  En av hovedkonklusjonene var at Tromsø kommune mangler omsorgsboliger og sykehjemsplasser.  Det oppstår kostbare flaskehalser når kommunen ikke har tilstrekkelig antall plasser.  Nøkkelen til at flere skal kunne bo hjemme lenger er derfor god kapasitet på korttidsplasser, rullerende avlastning og rehabilitering. 

Administrasjonssjefen argumenterer likevel med følgende: «Ved å fokusere på hjemmetjeneste og redusere antall korttidsplasser, beveges man over til å bli en mer hjemmebasert kommune».  Denne argumentasjonen er syltynn.  Det er bare å konstatere at ledelsen i Tromsø kommune på dette punkt har stø kurs i motsatt retning av det PWC-rapporten tydelig anbefalte.

Det er dessuten ubegripelig at en så viktig sak som nedleggelse av sykehjemsplasser ikke er behandlet politisk.  Avgjørelsen er tatt av administrasjonen.  I forbindelse med en generell sak om rapportering på økonomien i helse og omsorg i formannskapet i januar foreslo Høyre å ikke legge ned Mellomvegen 100.  Og i et påfølgende formannskapsmøte foreslo FrP at sak om Mellomvegen 100 skulle legges frem for politisk behandling.  Begge disse forslagene stemte Ap, SV og Rødt imot.  De røde vil altså legge ned sykehjemsplasser, og de vil gjøre det uten politisk debatt.  Dette står i meget sterk kontrast til de røde partienes gnål i forrige periode om at komiteene og kommunestyret hadde for lite makt, mens byrådet styrte alt.  Når helse- og omsorgskomiteen ikke engang behandler nedleggelse av sykehjemsplasser er det ikke noe poeng å ha en slik komite. Ap, SV og Rødt har i praksis overlatt styringen av kommunen til administrasjonen.

Å bygge ned antall sykehjemsplasser er et stort feilgrep.  Dersom hjemmetjenesten og helsehuset ikke klarer å ta imot alle utskrivningsklare pasienter – slik at kommunen må betale mye i døgnmulkt til UNN – er det sannsynlig at kommunen ikke sparer en eneste krone på å legge ned Mellomvegen 100.  Det eneste man da oppnår er å påføre UNN problemer.  Og dessverre er en nedbygging av sykehjemsplasser noe som fremfor alt går ut over sårbare eldre.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse