Annonse
NORDLYS TREKKER TURISTER: Tidligere i november fikk denne gruppen med turister oppleve et kraftig nordlys på himmelen over Malangen i Balsfjord. Foto: David Gonzàles

Uklokt av Nordland

Enda en viktig nordnorsk fellesarena blir borte hvis Nordland trekker seg fra samarbeid om reiseliv og turisme.

Tirsdag ble det kjent at Nordland Fylkeskommune trekker sin støtte til det nordnorske reiselivsselskapet Nordnorsk Reiseliv. Avgjørelsen begrunnes med dårlig fylkeskommunal økonomi. Når Nordland trekker sin andel på 9,5 millioner kroner i året, får det ifølge styreleder Svenn Arne Jenssen dramatiske konsekvenser for aktiviteten i selskapet.

Nordnorsk Reiseliv er 51 prosent eid av de nordnorske fylkeskommunene. Øvrige eiere er NHO, Hurtigruten, Thon og Scandic.

Selskapet har i dag 14 ansatte med kontorer i Alta, Tromsø og Bodø. Blant oppgavene er koordinert markedsføring, felles strategier og merkevarebygging av landsdelen, og i tillegg legge til rette for helårlige reiselivsbedrifter.

Nordnorsk Reiseliv har også spilt en viktig rolle for å få etablert direkte flyruter fra Nord-Norge til storbyer i Sentral-Europa.

Siden Nordnorsk Reiseliv ble etablert i 2009 har det vært et eksempel på vellykket samhandling til beste for nordnorske fellesinteresser, i en tid der samarbeid har knirket på andre områder. Her har nordnorske reiselivsbedrifter hatt en arena for å trekke veksler på hverandres erfaringer.

Dette er en av flere grunner til at beslutningen i fylkesrådet i Nordland er sterkt beklagelig.

En annen er at avgjørelsen paradoksalt nok kommer dagen etter at direktøren i Statistisk Sentralbyrå, Geir Axelsen, la frem en eventyrlig statistikk på konferansen Agenda Nord-Norge i Narvik.

Tallene viser at turisme de siste ti årene har hatt en vekst på 41,5 prosent i Troms, mot 24,7 prosent i Nordland.  Reiseliv er uten tvil i ferd med å bli stadig viktigere for verdiskapning og sysselsetting. Og potensialet er langt større, forutsatt at det skjer på en bærekraftig måte.

Beslutningen kom som lyn fra klar himmel på Troms og Finnmark, og spørsmålet er nå om det er mulig å drive selskapet videre i en nedskalert utgave, selv om man risikerer at viktig kompetanse går tapt.

Det håper vi er mulig. Nordnorsk Reiseliv uten halve landsdelen med på laget, er selvsagt ingen optimal løsning. Men vi håper de andre eierne ikke får panikk, men fortsetter arbeidet, inntil Nordland kommer på andre tanker.

Nordlands-politikernes avgjørelse om å trekke all økonomisk støtte til Nordnorsk Reiseliv er et strategisk feilgrep som i sum gir mindre muskler til regional utvikling, ikke minst i Nordland.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse