Annonse
Årets Tormsø Arctic Pride går av stabelen 11. - 17. november. Dette bildet er fra fjorårets arrangement. Foto: Lars Åke Andersen

Ulikhet må ivaretas

Ved bygging av nye offentlige bygg bør det alltid tilrettelegges for de som ikke passer inn med flertallet. I dag er det en selvfølge at vi gjør det for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det må også være en selvfølge å ta høyde for 3. kjønn

I år feires 50-års markeringen av Stonewall-opprøret i New York over hele verden. Opprøret ble starten på kampen for rettigheter for seksuelle minoriteter, en rettighetskamp som har kommet langt. Norge har likevel fortsatt en vei å gå. Mennesker og familier kommer i mange ulike former og versjoner. Vi har en viktig jobb å gjøre for å inkludere og trygge enkeltindivider så vel som du ulike konstellasjonene som danner vår viktigste arena, familien.

Familier kommer i mange varianter

Familier kommer i mange varianter. Idag er det ikke lenger et særsyn at barn vokser opp med 2 mødre, 2 fedre, 2 fedre og 1 mor eller omvendt.

Erfaringene viser at det er voksne som skaper fordommene og usikkerheten. Derfor er det viktig at barn får vite at foreldre er like bra uansett. Det er ikke homopropaganda i barnehagen når man forteller at Kristian og Fredrik er like mye foreldre som Victoria og Albert eller Ingrid og Astrid. Det er helt vanlig barneoppdragelse.

Tilsvarende er det i alle våre byer, bygder, tettsteder og boligfelt. Hver og en av oss har et selvstendig ansvar for å inkludere våre naboer, og forebygge mobbing, utestengelse, hærverk og vold. Det gjelder enten naboen heter Indra og Mudassar, Sandra og Anna eller Jon Elisabeth.

Fortsatt en vei å gå

Familier skapes på ulike måter. Mange er uenig noen av valgene som foretas for å skape en familie. Som samfunn har vi likevel et ansvar for å trygge oppveksten til ethvert barn. Vi må skape stabile rammer og trygge juridiske forhold uansett barnets opphav. Det er en god norsk tradisjon helt til de Castbergske barnelover.

Mange land tillater ulike former for surrogati. Å gjennomføre surrogati i Norge er ikke tillatt. Derfor er løsningen for en del å reise til utlandet for å etablere familie. Når barnet/barna kommer til Norge er alle juridiske bånd til fødeland og biologiske foreldre kuttet. Det er derfor avgjørende å raskt etablere fullverdig foreldreskap i Norge. Heldigvis er prosessene for dette forbedret og perioden med kun 1 juridisk forelder kortet ned.

Vi mener man bør kunne etablere en forprosess underveis i graviditeten. Slik kan stebarnsadopsjonen kan gjennomføres fullt ut ved ankomst til Norge. Da vil barn ha sine 2 foreldre med fullt ansvar fra dag 1.

Andre velger å danne familie ved samarbeid og fordeling av ansvar enten som 2 par eller 1 par og en nærstående venn. Barna får gode hjem med ansvarlige foreldre som følger opp, og til og med kan være en ekstra til å støtte opp om både oppdragelse, omsorg og praktiske formål. Også her kan lovverket forbedres slik at alle de involverte får fullverdig foreldreansvar og automatisk ansvar dersom partneren blir syk eller faller fra.

Det vil kreve omfattende lovarbeid for å skape et godt lovverk knyttet til mer enn 2 foreldre, både med tanke på premissene for etablering av slikt foreldreskap og form og innhold. Det er derfor viktig at arbeidet kommer i gang raskt. Det vil skape stabile rammer for familier som velger dette.

Alle er ikke binære

Ikke alle har det samme kjønnet som de er født med. Aksept for å være født i feil kropp har kommet langt. Regjeringen innførte raskt etter tiltredelsen retten til å skifte kjønn juridisk. Det er en viktig milepæl for de det gjelder, men som ikke berører andre. Helseministeren jobber nå med en plan for å bedre helsetilbudet til personer som ønsker å skifte kjønn. Det er et viktig arbeid, og det er et arbeid som haster fordi ventetidene er lange og nåløyet for å få behandling er trangt.

En del av personene som enten er født i feil kropp eller andre som av ulike årsaker ikke ser seg selv som mann eller kvinne, bør ivaretas på en respektfull og god måte i møte med det offentlige og omverdenen.

Ved bygging av nye offentlige bygg bør det alltid tilrettelegges for de som ikke passer inn med flertallet. I dag er det en selvfølge at vi gjør det for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det må også være en selvfølge å ta høyde for 3. kjønn

Tilsvarende må offentlige dokumenter og systemer tilpasses at en del ikke faller inn under den binære mann/kvinne. Blant annet Tyskland og Danmark har innført en 3 kjønnskategori i sine pass. Det betyr mye for de få som berøres uten å frata andre noen rettighet. Vi må se på tilsvarende også i Norge.

Her har vi berørt noen viktige tema som vil inkludere og trygge enkeltmennesker og familier som er her og som vil være her. Listen kunne vært lengre. Det er uvant for mange, men personer og familier kommer i alle varianter. Like mye verdt, og det viktige er stabile og trygge rammer – for alle våre medborgere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse