Annonse

Ulikheter i kriser

Kartleggingen viser at kommunene har fått til mye positivt. Drøyt 40 kommuner i Troms og Finnmark har opprettet kriseteam

En kartlegging som Nordlys har gjort i over 40 kommuner i Troms og Finnmark, avdekker betydelige forskjeller i varigheten av de lokale kriseteamenes innsats. I flere kommuner er teamene kun inne i akuttfasen i krisesaker, før det ordinære hjelpeapparatet overtar. I andre kommuner holder teamene fast i saker over lengre tid. Utgangspunktet for kartleggingen var reportasjer som viste stor variasjon i hvordan pårørende opplever hjelpen fra kommunenes kriseteam. Familier i Tromsø og Gratangen fikk ikke krisehjelp. En annen familie, bosatt i Salangen, fortalte om god og langvarig hjelp.

Fylkeslege Svein Steinert har hatt inntrykket av at kommunenes kriseteam fungerte godt. Etter reportasjene i Nordlys sier fylkeslegen at det i noen tilfeller ikke fungerer godt nok. Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (A) har tatt til orde for tydelige, felles nasjonale retningslinjer for kommunale kriseteam. Sentrale politikere bør gi kommunene gode verktøy, slik at praksis ikke blir så forskjellig fra kommune til kommune, mener hun.

Dette er et klassisk dilemma i utformingen av velferdsstatens tjenester. Mange er raske med å rope på sentral, gjerne statlig, inngripen i kommunenes produksjon av tjenester. Erfaringer har vist at et slikt sentralt ståsted for å vurdere behov ikke alltid er veien å gå. Det blir ikke mye igjen av lokaldemokratiet dersom sentrale instanser skal detaljregulere virksomheten på område etter område. Man kan like gjerne si at lokaldemokratiet på dette området har fungert godt.

Når en familie ikke får noen som helst hjelp i en krise, har systemet selvsagt sviktet. Slike ulikheter kan ikke aksepteres. Men kartleggingen viser også at kommunene har fått til mye positivt. Drøyt 40 kommuner i Troms og Finnmark har opprettet kriseteam, selv om det ikke er lovpålagt. Kommunene har stort sett sammenfallende kriterier for når de lokale kriseteamene aksjonerer: Ulykker, kriser, katastrofer som rammer enkeltpersoner eller grupper. Det er antakelig andre områder av kommunal virksomhet som er mer bekymringsfull, for eksempel det gamle «gnagsåret»: Eldreomsorgen.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse