Annonse

Ullsfjordforbindelsen – et realistisk og godt vegprosjekt

Regional plan for Ullsfjordforbindelsen ble lagt ut til høring torsdag.

I et stort oppslag slår «Nordlys» (nett) fast at Ullsfjordforbindelsen (UFB) ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom og vil kunne koste 4,5 MRD kroner?

Vi har nå lest dokumentet og finner av kalkyleresultatet at prisen for UFB INKLUSIV moms, er 3,107 MRD kroner. Trekker man fra momsen er beløpet under 2,5 MRD kroner, hvilket var forventet. Troms Fylkeskommune får all momsen tilbake, men det vet tydeligvis ikke «Nordlys». Inne i beløpet på knappe 2,5 MRD kroner er det tatt høyde for uforutsette kostnader med 455 mill kroner. M.a.o. kan UFB komme ned i kun vel 2 MRD kroner. I denne pris er det tatt høyde for et standardavvik på 10,8 %, slik at laveste pris kan bli så lav som vel 1,8 MRD kroner! Det er en meget lav pris!  M.a.o. kan det se ut som om Nordlys bevisst driver worst case-informasjon. Det ville vært interessant å vite hvorfor.

I tillegg har artikkelen påstander om samfunnsøkonomisk lønnsomhet som heller i samme retning. Man fremstiller tallet 0,76 i samfunnsøkonomisk avkastning som katastrofalt dårlig. Men er det det? Kan «Nordlys» vise noen eksempler fra Troms hvor Vegvesenets «effektprogram» har vist bedre tall på kalkylestadiet? Hva blir tallet for økonomisk nytte hvis man bruker f.eks. 2,4 MRD i investering i stedet for 3,8 mrd kr? Nettopp, enorm mye bedre! Tar man med mer realistiske trafikktall, vil tallene for samfunnsøkonomien bli enda bedre! Og hva hvis man tar med alle de andre samfunnsøkonomiske effektene av en vei som ikke er med i «effektprogrammet»? Gigantprosjektet Ferjefri E-39 har et omfattende forskningsprosjekt som forsøker å klarlegge slike økonomiske verdier. Der fremkommer formidable inntekter og sparte kostnader som ikke er med i «effektprogrammet», men som i høyeste grad kommer samfunnet til gode.

Vi kan forsikre leserne om at den regionale planen som ble fremlagt torsdag er et godt grunnlag for realisering av Ullsfjordforbindelsen.

Wiktor Sørensen

Styreleder UFBAS

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse