Annonse

Ulovlig å kaste ut barnehagebarn

I 2014 mistet tre barn i kommunale barnehager i Tromsø plassene sine på grunn av manglende foreldrebetaling, i strid med Barnehageloven, skriver SVs Gunhild Johansen

Barnehageplass er en rettighet først og fremst for barna. Det er derfor urimelig at denne retten skal avhenge av foreldrenes betalingsevne.

I 2014 mistet tre barn i kommunale barnehager i Tromsø plassene sine på grunn av manglende foreldrebetaling, i strid med Barnehagelovens §12a som gir barn en selvstendig rett til barnehageplass. Denne retten innskrenkes ikke av manglende betaling. Utkastingen er likeledes i strid med Barnekonvensjonen som sier at barnets beste skal ligge til grunn når det tas stilling til om en barnehageplass skal sies opp eller ikke.

De fleste kommuner har ikke endret vedtektene for barnehagene etter at barnehageplass ble en lovbestemt rettighet. Heller ikke Tromsø kommune har oppdatert vedtektene på dette punktet. Vi har altså i fjor brutt både Barnehageloven og Barnekonvensjonen tre ganger uten å være det bevisst, og tre barn har urettmessig mistet barnehageplassen sin. Det må vi få en umiddelbar slutt på!

Da det nylig ble kjent at Bergen kommune hadde kastet ut 180 barn på grunn av manglende betaling, grep kunnskapsministeren inn og slo fast at det er kommunenes plikt å oppfylle retten til barnehageplass, selv om det foreligger uoppgjorte betalingsforpliktelser fra foreldrenes side. Det viste seg raskt at dette er et problem i alle de store kommunene, inklusive Tromsø. Han oppfordrer kommunene til å ordne det økonomiske mellomværende uten at det går ut over barna. Kommunen som barnehagemyndighet har dessuten en forpliktelse til å tilby et barn som allerede har mistet plassen ny plass ved neste opptak, noe som ikke er praksis i dag.

Barnehageplass er en rettighet først og fremst for barna. Det er derfor urimelig at denne retten skal avhenge av foreldrenes betalingsevne. Man kan lett se for seg at det er de barna som aller mest trenger den trygge og stabile rammen i livet sitt som en barnehage skal være, som står utsatt til for å miste plassen. Det er heller ikke betryggende at kommunene ikke har oversikt over hvor mange barn i private barnehager som mister plassene sine av samme grunn. Kunnskapsministeren skal ha ros for at han har grepet raskt inn og vært veldig tydelig på at det er barnas beste som her skal være det overordna.

Jeg har levert et forslag til kommunestyret om at Tromsø kommune skal følge kunnskapsministerens klare føring om å stoppe alle oppsigelser av barn fra barnehagene med umiddelbar virkning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse