Annonse
Det er ubegripelig at Høyre, FrP, Venstre og KrF, fremdeles ønsker å la skytterne fortsette ulovlig i Tromsdalen? Tromsdalen kan «ofres» for å skaffe noen stemmer ekstra (på Tromsøya)? skriver Wilfred Karlsen. Foto: Nordlys arkiv

Ulovlige skytebaner i Tromsdalen

Så er det slått fast en gang for alle: Hagl- og pistolbanene i Tromsdalen er ULOVLIG anlagt.

Spørsmålene trenger seg på: Hvordan var det mulig at ulovlig skyteaktivitet kunne pågå i flere ti-år?

Kommunen

Det finnes nok ingen annen forklaring enn at ledende personer i skyttermiljøet inngår i de uformelle, sosiale strukturene som får sin vilje gjennom via egne kanaler inn til politikere og administrasjon. Athenæeum Tromsø kan tjene som et hint.

Øyvind Hilmarsen kan være et annet eksempel, han er nå leder i TJFF. Alle som har fulgt saken vet hva han sto for i sin periode som byrådsleder. Han står tilbake uten ære.

Fylkesmannen

I 1991 fikk Fylkesmannen et grundig og veldokumentert varsel fra lokalmiljøet i Tromsdalen, om at skytebanene var anlagt uten søknad og godkjenning. Ett av mange varsler.

Dette kan være enda et eksempel på hvordan de uformelle strukturene fungerer: Fylkesmannen, som kontrollorgan, foretok seg ingenting, ingen spørsmål ble stilt. Fylkesmannen har sviktet i sin tilsynsrolle, og det er en alvorlig sak. Fylkesmannen har tapt tillit i saken.

Tingretten

Den famøse rettssaken som ble iverksatt i perioden Øyvind Hilmarsen var byrådsleder, trenger å bli gransket. Når vi nå har fasiten som slår fast at skytebanene var ulovlig anlagt, hvordan kunne tingretten nekte kommunen å stenge banene? Hvordan og av hvem ble saken forberedt i Tingrettens administrasjon? Når selve domstolen sliter med sin habilitet, er det alvorlig.

Politiet

Politiet stilte aldri det enkle spørsmålet: Kan vi få dokumentert at banene er lovlig anlagt? Det er mer enn merkelig at politiet i mange år brukte Tromsdalen til sin egen skyteaktivitet, uten å avklare om det var lovlige anlagte baner.

Dagens politiske ledelse

Dagens politiske ledelse og nåværende formannskap fortjener ros for å ha stått ved sine løfter fra valgkampen, - selv om dette ikke er en politisk sak-, det er oppfølging av brudd på bygningsloven. De har all ære av å rette opp i ti-år hvor politikerne har veket unna å innse feil som er begått.

Det som er mer ubegripelig, er at Høyre, FrP, Venstre og KrF, fremdeles ønsker å la skytterne fortsette ulovlig i Tromsdalen? Tromsdalen kan «ofres» for å skaffe noen stemmer ekstra (på Tromsøya)?

Ulovlig?

For deg som biter på skytternes trusler om erstatning: Det følger et kjent mønster, - gå ut med en bastant, feil påstand, og de fleste som «skumleser», biter på og tror på bløffen. Leirdue- og pistolbanene i Tromsdalen ble anlagt uten noen form for godkjenning.

Skytterne krever erstatning for ulovlige anlegg, hvor frekk er det mulig å bli?

Spørsmål til Elisabeth Aspaker:

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak om at hagl- og pistolbanene i Tromsdalen er ulovlig anlagt. Og det er bra.

Kan Fylkesmannen, offentlig, i Nordlys, svare oss på hvordan det da kan være «uforholdsmessig» at skyttermiljøet rydder opp etter seg?

Vi venter spent på svaret.

Grunnforurensningen kommer vi tilbake til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse