Laks er ikke omfattet av EØS-avtalen i det hele tatt, her vil både toll og markedsadgang være akkurat som før, det er WTO-reglene som gjelder da som nå, skriver Arne Byrkjeflot. Foto: ilaks.no

Ulriksens EØS-skremsler

I sin kronikk om EØS-avtalen ber Arve Ulriksen, styreleder i NHO Nordland, alle bedriftsledere stå opp for EØS-avtalen. Han varsler skrinne kår for oppdrett, fiskere og for bedriftene i Mo Industripark. Er oppdrett og Nordlands rike prosessindustri avhengig av en EØS-avtale?

Laks er ikke omfattet av EØS-avtalen i det hele tatt, her vil både toll og markedsadgang være akkurat som før, det er WTO-reglene som gjelder da som nå.

I sin kronikk om EØS-avtalen  ber Arve Ulriksen, styreleder i NHO Nordland, alle bedriftsledere stå opp for EØS-avtalen. Han varsler skrinne kår for oppdrett, fiskere og for bedriftene i Mo Industripark. Er oppdrett og Nordlands rike prosessindustri avhengig av en EØS-avtale?

Laks er ikke omfattet av EØS-avtalen i det hele tatt, her vil både toll og markedsadgang være akkurat som før, det er WTO-reglene som gjelder da som nå. EU har gått til antidumpingtiltak på laks mot Norge en gang.  Det gjorde  de sjøl om vi hadde EØS-avtalen. Norge brakte saken inn for WTO, EU tapte og måtte oppheve tiltaket. Det er WTO og ikke EØS-avtalen som sikrer markedsadgang for norsk laks.

Ulriksen mener at laksen vil bli stående I grensekontroll og ikke komme fram til kundene I fersk tilstand. Bakgrunnen er at veterinæravtalen vil falle bort. Den er en egen avtale med EU, men lagt inn som et vedlegg til EØS-avtalen. Det bildet som manes fram er trailer etter trailer står i kø på Svinesund mens svenske EU-veterinærer går gjennom last for last.

EØS-avtalen ble innført 1.1.1994. Uten veterinæravtale, den ble innført først 5 år senere. Var det kø på svenskegrensa før 1999? Norge eksporterer laks over hele verden. Er grensekontroll et stort problem i Japan eller Kina?

I EU er 20 000 industriarbeidsplasser basert på norsk laks. Mange flere enn i norsk fiskeindustri. De er avhengig av å få sitt råstoff levert så ferskt som mulig og til rett tid. Hvilken interesse skulle EU ha av å legge kjelker i veien for sin egen industri? Ulriksens frykt er basert på at EU ikke skjønner sitt eget beste.

Ulriksen frykter for bedriftene i Mo Industripark dersom EØS-avtalen faller. Nøkkelbedriftene her er prosessindustri som produsere stål, mangan og ferrosilisium. Alle leverer til EU-markedet, men det har prosessindustrien i Rana gjort lenge før EØS-avtalen kom. Tollfritt før EØS-avtalen og tollfritt etter EØS-avtalen. Faller EØS-avtalen så trer automatisk handelsavtalen inn igjen og det er fortsatt tollfrihet.  Det er kunden , ikke EU, som avgjør hva som skal leveres og til hvilken kvalitet.

Ja, norsk smelteverksindustri var utsatt for dumpinganklager før EØS-avtalen. I 7 tilfelle ble det innført minstepriser. De kunne bedriftene fint leve med og de ble aldri langvarige  Rett og slett fordi norsk prosessindustri stort sett er råvareleverandør til europeisk stålindustri og de er ikke interessert i å presse prisen på sine råvarer opp.

Det alvorligste antidumpingtiltaket ble gjennomført  under EØS-avtalen, var ikke midlertidig og gjelder den dag i dag. Stålbedriften Celsa  må betale 14,1% i arbeidsgiveravgift, mens alle andre bedrifter i Mo Industripark slipper med 5,1 %.  EØS-avtalen verner ikke mot antidumpingtiltak for EU dersom de ser en konkurrent, tvert i mot gir avtalen EU direkte makt til å hindre konkurransefordeler Norge måtte ha.

Trusselen mot norsk prosessindustri 10 år fram i tid er strømprisen. Nå bygges to eksportkabler til Storbritannia og kontinentet. Da kan halvparten av all norsk strøm eksporteres. Da presses prisene opp på europeisk og britisk nivå  og industriens viktigste konkurransefortrinn faller bort. 

Innenfor EØS-avtalen blir det svært, svært vanskelig å opprettholde en lavere strømpris for norsk industri. Politiske forsøk på egne avtaler for industrien  rammes av EUs konkurranseregler og statsstøtteregler, slik vi husker da de stortingsbestemte kraftkontraktene ikke kunne forlenges. 

Og får EU det som de vil, at Norge underlegger seg EUs energibyrå ACER, så blir det umulig. Da er det EU som overtar kontrollen med strømflyten over landegrensene.

Norsk industri er basert på norske naturressurser. Kampen har hele tiden stått om de skal videreforedles i Norge, skape industri, eksportinntekter og vekst eller om de skal selges til høystbydende. EØS-avtalen står i veien for en nasjonal industripolitikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse