Annonse

Under lavmål, Angell Jensen!

Nordlys skraper underkanten av bunnen med Tone Angell Jensen sin kommentar ”Overflatisk kongelig tullball” (23/5-19) om prinsesse Märtha Louise og shaman Durek Verrett sitt foredrag. Det er naturligvis legitimt å kritisere noe, men når det går over i fordreid, nedlatende sarkasme som her, bryter Nordlys punkt 4.1 og 4.3 i Vær Varsom Plakaten til Pressens Faglige Utvalg. Ifølge disse punkter skal pressen legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon samt vise respekt for blant annet menneskers egenart, identitet og livssyn. Det gjør Nordlys ikke her. Faktisk minner kommentaren meg om en skriveøvelse vi fikk på første semester på Danmarks Journalisthøyskole, der vi skulle redigere en artikkel full av usaklig, fordømmende språkbruk. Jeg undrer meg over, at redaksjonen på Nordlys lar slikt passere.

Jensen omtaler Verrett som ”trollmannen”, en ”skikkelig vasbaill” og skriver at ”det er en fornærmelse mot det menneskelige intellekt å servere så mye tøv og nonsens” og ”overflatisk tullball”. Øvelsen til Verrett kommenterer hun slik: ”Da de negative, plagsomme tankene endelig var ute, lå de igjen som blant annet grønt snørr i lommetørkleet”. Sistnevnte er Jensen sin egen fordreide tolkning, ikke Verrett sine ord. Hun hørte dette, som fanden leser Bibelen, for å bruke et kjent uttrykk. Jeg var selv til stede, så jeg vet hva han sa. Det må være mulig å skjelne mellom følgevirkninger og årsak. For øvrig har Verrett sin øvelse flere felles trekk med de øvelser, som dr. med. Audun Myskja beskriver i sine nyere bøker.

Jensen får med seg livssynet til Verrett og Märtha Louise, nemlig å ha ubetinget kjærlighet til oss selv samt å lytte til og våge å være oss selv. Dette livssyn er åpenbart ikke i samsvar med Tone Angell Jensen sitt, siden hun i kommentaren tråkker på, latterliggjør og idiotforklarer andre mennesker. Til sist anbefaler Jensen leserne å kjøpe et ukeblad frem for å være på et slikt show. Med dette demonstrerer hun en eksemplarisk mangel på forståelse. Hun skjønner ikke forskjellen mellom å oppleve og møte mennesker, som lever sin lære, og det å lese om den. Forskjellen er større enn å gå på en konsert versus å få et opptak av samme.

Hadde Jensen hatt en smule genuin interesse eller kjennskap til det som ble presentert, kunne det ha blitt en interessant kommentar. Hvis ikke, kunne Jensen i det minste ha utvist en smule ydmykhet overfor det. I stedet blir jeg som leser servert en useriøs og sterkt tendensiøs fordømmelse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse