Annonse
SKUFFENDE: Det er svært skuffende at Mads Gilbert og de tillitsvalgte ser ut til å bedrive et spill som har helt andre formål enn å bidra til en høyst påkrevet prosess for å rydde opp i en langvarig neglisjering av kravet om å melde fra når alvorlige feil blir begått, skriver Nordlys på lederplass. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB Scanpix

Underlig avledningsmanøver på UNN

Pressekonferansen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tirsdag denne uka, fremstår som en svært underlig seanse.

En granskning vil enten frikjenne UNN-ledelsen eller konkludere med at avvikene er så store at forbedringstiltak må iverksettes.

I mange måneder har det blitt rettet en åpenbart berettiget kritikk mot forhold ved UNN som har vært viktig å avdekke. Blant annet har flere Nordlys-reportasjer avslørt svært alvorlige forhold som ikke kan feies under teppet. Det handler om feil og til dels grove avvik, og i særdeleshet det faktum at alvorlige avvik ikke har blitt meldt.

Dette har Helsetilsynet reagert kraftig på, og Fylkeslegen i Troms, som er tilsynsmyndighet, har også reagert på at prosedyrer for melding av alvorlige avvik ikke har blitt fulgt. Helse og omsorgsdepartementet innkalte i juni ledelsen i Helse Nord for å drøfte problemene ved UNN. Møtet kom i stand etter at Fylkesmannen i Troms hadde sendt en bekymringsmelding om situasjonen ved sykehuset, opplyste Dagens Medisin. Nylig kom så reaksjoner fra politisk hold da stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Kjersti Toppe (Sp) engasjerte seg i saken. De krevde at nå måtte alle kort på bordet og tok til ordet for en granskning.

Pressekonferansen denne uka der representanter for flere fagforeninger, Legeforeningen unntatt, møtte pressen, var initiert av Mads Gilbert. Han stilte selv som menig medlem i Legeforeningen og  Fagforbundet. Ingen i sykehusets toppledelse var til stede. Gilbert og de tillitsvalgte fremførte der et, etter vår mening, underlig budskap. De mente en granskning var overflødig og manet til ro rundt UNN. I tillegg ba de om at det måtte bli slutt på «svartmalingen» av arbeidsplassen deres.

Engasjementet fra stortingspolitikerne ble avvist som et utidig forsøk på å gjøre UNN til brikke i et politisk spill. De ble beskyldt for å drive valgkamp på UNNs bekostning og til bry for de ansatte på sykehuset. De fredet ledelsen, og avviste at det var der skoen trykket. Gilbert, som selv besitter en viktig lederposisjon på UNN, mente at det som var viktig nå var å få mer penger til UNN, ikke å avsette ledelsen og starte granskning.

Vi finner budskapet fra denne pressekonferansen høyst forunderlig. Mest av alt ser det til ut til at Gilbert og de tillitsvalgte forsøker seg på en større avledningsmanøver, når man prøver å vri debatten over til et krav om større bevilgninger. Vi må spørre, hvem er det som bedriver «svartmaling» av UNN? Er det Nordlys, Dagens Medisin og andre medier? Med et par stortingsrepresentanter på slep? Og hvorfor er en granskning så belastende og farlig for de ansatte når det åpenbart er ledelsens ansvar når varslingsrutiner for alvorlige avvik blir oversett? En granskning vil enten frikjenne UNN-ledelsen eller konkludere med at avvikene er så store at forbedringstiltak må iverksettes. Uansett utfall av en eventuell granskning vil det tjene pasientsikkerheten og tilliten til UNN.

Det er svært skuffende at Mads Gilbert og de tillitsvalgte ser ut til å bedrive et spill som har helt andre formål enn å bidra til en høyst påkrevet prosess for å rydde opp i en langvarig neglisjering av kravet om å melde fra når alvorlige feil blir begått. Denne holdningen tjener verken de ansatte eller pasientene på UNN. Det er å håpe at UNN-styret innser dette når de nå avholder et ekstraordinært møte om saken fredag.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse