Annonse
På tross av at smerter i underlivet antas å være like vanlig som vondt i ryggen, får det langt mindre oppmerksomhet. Man kan stille spørsmål om hvorfor. Er det en konsekvens av at det er et felt med lav status, tabubelagt tema, lav prioritering og manglende kunnskap? Foto: netdoctor.uk

Diagnosen som ikke passer inn i helsevesenet

Vi gleder oss til å bidra med ny kunnskap om denne tilstanden som plager så mange.

Smerter i underlivet er like vanlig som vondt i ryggen, men oppmerksomheten rundt tilstanden er langt mindre. Pasientene blir lett kasteballer i et helsevesen med mangelfull kompetanse, og behovet for et bedre tilbud er stort.             

Dette handler om smerter i de mest intime delene av kroppen, ofte relatert til aktiviteter som toalettbesøk eller samleie. Det er lett å forstå at langvarige smerter i underlivet går ut over livskvaliteten og at det kan være fortvilende ikke å få hjelp.

Komplisert diagnose

Underlivssmerter er smerter nederst i magen, i et av underlivsorganene eller i musklene i bekkenbunnen. Det kan variere mellom diffuse murringer til uutholdelige smerter som gjør at vanlige gjøremål må avbrytes. Flere pasienter beskriver følelsen av at en klo tar tak og klemmer til i underlivet deres. Dette er en komplisert diagnose som i mange tilfeller ikke har noen åpenbar forklaring.

Fortvilet situasjon

Underlivssmerter rammer kvinner i alle aldre, og det er ikke sjelden at pasienter vi møter forteller at plagene har vart i mer enn ti år. Uro, engstelse, søvnproblemer og depresjon er vanlige følgetilstander ved langvarig smerte. Dette kan sammen med smertene sette begrensninger for deltakelse på ulike arenaer, og dermed bidra til en ond sirkel hvor både familieliv, arbeidsliv, seksualliv og sosialt liv påvirkes.

Mange legebesøk og behandlingsforsøk

Manglende tilbud og kompetanse fører til at pasientene gjennomgår utallige utredninger og møter forskjellige spesialister, som for eksempel gynekolog, urolog og mage-tarmkirurg, om ikke enda flere.

Det tilbys ulike behandlingsalternativer, som blant annet kan innebære fjerning av underlivsorganer som livmor, eggstokker eller eggledere. Dessverre ser vi i mange tilfeller at pasientene ikke oppnår bedring etter slike tiltak, og noen ganger til og med forverring av plagene. Behandling utført på for dårlig grunnlag medfører store kostnader for helsevesenet og liten eller ingen helsegevinst for pasienten. Det er meget beklagelig.

Nødvendig med et mer ”treffsikkert” utrednings- og behandlingstilbud

På tross av at smerter i underlivet antas å være like vanlig som vondt i ryggen, får det altså langt mindre oppmerksomhet. Man kan stille spørsmål om hvorfor. Er det en konsekvens av at det er et felt med lav status, tabubelagt tema, lav prioritering og manglende kunnskap?

Forståelig nok er mange kvinner fortvilet og sinte over ikke å få tilstrekkelig hjelp. Sykehusene bør også være fortvilet over ressurser som brukes uten å oppnå ønsket resultat. Vi trenger et mer målrettet tilbud som kan spare pasientene for unødvendige belastninger og samtidig gi en mer optimal ressursbruk for helsevesenet. For å få til det kreves mer kunnskap, men også at dagens helsetjeneste aksepterer at pasientutredning og -behandling ikke nødvendigvis er en strømlinjet prosess som passer inn i én sykehusavdeling eller innenfor én spesialitet.

Helhetlig behandlingstilbud studeres

Det finnes forskning som bør være byggestein for et bedre utrednings- og behandlingstilbud. Denne forskningen tyder på at man kan oppnå gode resultater ved å legge mindre vekt på hvilket organ smertene kommer fra og heller fokusere på hele kroppen og livssituasjonen til den som har smerter.

Dette er noe vi ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar til følge og ønsker å finne mer ut om. Et helhetlig behandlingstilbud er utviklet av fysioterapeuter, og effekten måles i en såkalt randomisert studie som pågår nå. Fysioterapi har vært en del av behandlingen ved underlivssmerter i lengre tid, og i studien sammenligner man effekten av vanlig individuell behandling hos fysioterapeut med effekten av å delta i en helhetlig behandling som foregår i grupper.

Øvelser, samtaler og undervisning

Det helhetlige behandlingstilbudet har som mål at pasientene skal oppnå økt kroppslig bevissthet knyttet til aktiviteter i dagliglivet. Det kan for eksempel være å bli mer oppmerksom på hvilke forhold som forsterker smerter eller ubehag, og å forsøke å finne løsninger som i mindre grad gir plager. Behandlingen er en kombinasjon av fysioterapiøvelser etter psykomotoriske prinsipper, flerfaglig undervisning om det å leve med langvarig smerte og samtaler mellom deltakerne i gruppen. Kombinasjonen av disse elementene skal hjelpe pasientene til å utvikle nye mestringsstrategier med tanke på å håndtere utfordringene de møter i hverdagen sin. Behandlingstilbudet er i tråd med internasjonale retningslinjer for langvarige underlivssmerter.

Spennende resultater

Deltakerne i studien følges opp i 12 måneder, og de første resultatene forventes å være klare i løpet av 2017. Vi gleder oss til å bidra med ny kunnskap om denne tilstanden som plager så mange. Håpet er at kvinner med langvarige underlivssmerter skal få raskere og mer effektiv hjelp enn det som er tilfellet i dag.

  • Fakta om langvarige underlivssmerter:
  • Konstante eller tilbakevendende smerter i:
  • urinblære/-rør, skjede, livmor, eggstokker, endetarm.
  • bekkenbunnsmuskulatur
  • nedre del av magen
  • Smertene opptrer ofte i sammenheng med fysisk aktivitet, toalettbesøk, menstruasjon eller samleie
  • Rammer både kvinner og menn.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse