Annonse
Bygg og anlegg er den bransjen der de fleste av dem som fullfører og består den teoretiske utdannelsen får læreplass, skriver EBS-direktør Stein Windfeldt. Foto: Colourbox

De unge må vite hva de kan gå glipp av

Vi trenger hver eneste gutt og jente som vil utdanne seg til en karriere i bygg og anlegg. De siste årene har mange flere fått øynene opp for alle de spennende mulighetene i denne næringen, men vi trenger mange flere.

En ungdom kan starte karrieren med lønn i læretiden, være uten studiegjeld og ha utsikt til spennende og godt betalte jobbmuligheter over hele landet. Slå den!

Bygg og anlegg er en «evighetsnæring». Nord-Norge skal fortsatt bygges med veier, jernbane (?) boliger, næringsbygg, skoler og institusjoner for syke og gamle, og eksisterende bygg og infrastruktur skal rehabiliteres. Byggeaktiviteten har aldri vært høyere enn nå, og behovet både for fagarbeidere og ingeniører er enormt. Bygg og anlegg er ifølge NAV den næringen som har flest ubesatte stillinger i 2019. Vi trenger hver eneste gutt og jente som vil ta opplæring i våre fag.

Et fagbrev i bygg- og anleggsteknikk gir tilgang til 25 ulike yrker. Med yrkeskompetanse fra videregående skole kan du få tilgang til videre studier gjennom den såkalte Y-veien. Som lærling får du lønn under utdanning. Bygg og anlegg er den bransjen der de fleste av dem som fullfører og består den teoretiske utdannelsen får læreplass. I mange kommuner, blant annet Tromsø, stilles det også krav til at virksomheter som skal tildeles kontrakter om for eksempel bygging av skoler og sykehjem, må benytte lærlinger i prosjektene.

Men å satse på lærlinger gir ikke bare bedriftene konkurransefortrinn. En ungdom kan starte karrieren med lønn i læretiden, være uten studiegjeld og ha utsikt til spennende og godt betalte jobbmuligheter over hele landet. Slå den!

En undersøkelse utført av Opinion på vegne av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har kartlagt ungdommenes motivasjon til å søke yrkesfag, samt i hvilken grad informasjon og kunnskap er tilgjengelig for elever og deres foreldre. 

Her oppgir kun oppgir kun tre av ti elever at de får tilstrekkelig kunnskap om utdanningsmuligheter innen bygg og anlegg. Nær halvparten av foreldrene opplever faget Utdanningsvalg som verdifullt for elevene, mens bare to av ti elever oppgir at de får nok informasjon om hva de skal satse på gjennom dette faget. Undersøkelsen viser at det både blant foreldre og elever er svært få som for eksempel kjenner til at de med fagbrev kan gå videre og for eksempel utdanne seg til byggingeniør (Y-veien).

For å bøte på mangelen på informasjon og kunnskap blant de unge har EBA tatt initiativ til «Ung i Bygg og Anlegg». Dette arrangementet retter seg mot elever i 9. og 10. klasse der unge rollemodeller som studerer eller jobber i næringen forteller om sin hverdag, og om de mulighetene bygg og anlegg byr på. 21. oktober samler vi nesten 400 ungdomsskoleelever i Tromsø og skal sørge for at de får et bedre grunnlag for å ta sine valg.

Til syvende og sist er det ungdommene selv som velger videregående opplæring. Bygg- og anleggsbransjen kan tilby gode utdanningsløp og studieplasser både for gutter og jenter. Med kunnskap om dette vil de i alle fall få vite om alt det spennende de kan gå glipp av.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse