Annonse
Jeg er opptatt av å ha løpende dialog med våre universiteter og høyskoler om hvordan de skal oppfylle sine samfunnsoppdrag, og jeg tror de fleste institusjoner setter pris på at kommunikasjonen med departementet og statsråden ikke kun foregår gjennom tildelingsbrevene, skriver statsråd Iselin Nybø om den siste ukas turbulens rundt Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet. (Foto: Regjeringen - oppslag fra Nordlys/Nordnorsk debatt og Klassekampen)

To universiteter som må snakke godt sammen

Det er viktig å huske at bakteppet for samtalen med UiT var den opphetede debatten som gikk både før og etter at styret ved Nord universitet bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna.

Jeg ønsker at styret ved UiT-Norges arktiske universitet skal se etter nye muligheter for å ha flere desentraliserte studietilbud og bygge universitetet videre. UiT er en suksess og skal fortsatt være en sterk og viktig forsknings- og utdanningsinstitusjon, både nasjonalt og i Nord-Norge. Der er jeg enig med lederen i Nordlys 24.10.

Men Nordlys må ta inn over seg at vi har to universitet i landsdelen. Jeg innser at avisen antagelig ville det annerledes, men vi må alle forholde oss til realitetene som er at vi har to offentlig finansierte institusjoner som skal fungere side ved side. UiT tilbyr mange fag som de står alene om i Nord-Norge, men de har også en del sammenfallende tilbud med Nord universitet, som for eksempel lærer- og sykepleierutdanning. Det er bred enighet i sektoren om at vi skal ha en arbeidsdeling mellom institusjonene. Da må institusjonene snakke sammen om hvordan de gjør dette best mulig.

Nordlys melder en generell bekymring for at  UiT i fremtiden ikke vil ha mulighet til å starte opp utdanningstilbud utenfor Troms og Finnmark. La meg understreke: UiT står fritt til å vurdere sin studiestedsstruktur framover slik de også skal etter loven. Men de to universitetene får neste år nesten 5 milliarder kroner til forskning og utdanning. Da må vi sikre at de pengene utnyttes godt, og at de to universitetene finner løsninger til beste for Nord-Norge.

Avisen mener Kunnskapsdepartementet har blandet seg inn i UiT sin autonomi fordi vi anmodet universitetet om å ikke tilspisse situasjonen rundt campus Nesna ytterligere. Det er jeg uenig i. Det er viktig å huske at bakteppet for samtalen med UiT var den opphetede debatten som gikk både før og etter at styret ved Nord universitet bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna. Det var en periode preget av konflikt og uro, både for de ansatte og for administrasjonen ved Nord. I den situasjonen og i den perioden ba vi derfor UiT ta et skritt tilbake og ikke bære ved til bålet. Så har vi beklaget formen den anmodningen fikk i samtalen mellom Kunnskapsdepartementet og  rektoren ved UiT, slik det fremkommer av e-posten som blant annet avisen Klassekampen har fått av oss, og som Nordlys refererer.

Selvsagt skjer statlig styring av universiteter og høyskoler hovedsakelig gjennom tildelingsbrev, utviklingsavtaler og etatsstyringsmøter, men jeg tror de fleste er enige i at vi ikke bare skal snakke sammen i brevs form og på årlige møter. Jeg er opptatt av å ha løpende dialog med våre universiteter og høyskoler om hvordan de skal oppfylle sine samfunnsoppdrag, og jeg tror de fleste institusjoner setter pris på at kommunikasjonen med departementet og statsråden ikke kun foregår gjennom tildelingsbrevene. Det er i hvert fall ikke mangel på rektorer som ønsker å ha møte med meg også utenfor de årlige treffpunktene. Men jeg er enig i at vi bør være ekstra oppmerksom på at vi i slike situasjoner både sikrer gode prosesser og felles oppfatning av hva vi blir enige om.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse