Annonse
En rekke publikasjoner viser at temperaturene på Grønland i perioden 1910 - 1940 var minst like høye som nå, og oppvarmingen gikk raskere. Adolf Hoels rapport fra 1923 beretter om et Svalbard der isbreene var redusert med flere kilometer med et sterkt endret planteliv og fauna. Hvit fisk var borte fra de kjente fiskeplassene. Nord for Svalbard ble havvannet målt til nærmere 15C mot sedvanlig 2C. Hvorfor beretter ingen fra IPCC-leiren om dette?

Unyansert og mangelfull klimadebatt

Det er i det hele tatt påfallende at Rypdal og Winther helt overser all informasjon som viser den markante arktiske oppvarming 1910-40.

Isen i Nordishavet reduseres. Men leder i Arktisk forening, Salve Dahle, vil ikke ensidig skylde på CO2. Ifølge et intervju med Nordlys (10. desember) uttaler han at klimadebatten er unyansert og omtaler nærliggende eksempler om betydelige historiske isvariasjoner, at Grønland får økt tilvekst oppe på breplatået, og det kan oppveie mye av smeltingen samt at vanndamp er den desidert kraftigste drivhusgassen.

Dette får Kristoffer Rypdal til gå til sterk motoffensiv godt supplert av Jan-Gunnar Winther. Det omtales i særlig grad at Grønland taper enorme ismasser og at Dahle således sprer desinformasjon.

Så da har i alle fall Dahle rett i ett forhold - at omtalen av klimavariasjonene er unyanserte. For Dahle har rett i at ismassene vokser på bretoppen slik satellittmålinger viste allerede i 2005. Når Rypdal og Winter nevner tap av ismasse målt med satellitter inkluderer de både smelting og kalving. Økt nedbør og oppbygging av ismasse i de øverste lag er som kjent en hovedmekanisme for kalving.

Særlig Winther som tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt, burde jo støttet Dahles påpeking av de betydelige historiske isvariasjoner i Arktiske havområder. Instituttet har tidligere formidlet slike data - inklusive publikasjoner som viste at etter varmeperioden i 1930-årene var det i Golfstrømmen/Barents-regionen nesten like lite is som rundt år 2000. På Øst-Grønland viste foto fra 1933 i forbindelse med rettssaken at isforholdene dengang var sammenlignbare med forholdene i 2012. Satellittmålinger viser også at i Grønlandshavet vokste isen til dels i motfase med Barentshavet. Og alt som er blitt borte nå må jo i betydelig grad ha blitt gjenskapt i de kaldere perioder i 1960-70 årene.

Det er i det hele tatt påfallende at Rypdal og Winther helt overser all informasjon som viser den markante arktiske oppvarming 1910-40. En rekke publikasjoner viser at temperaturene på Grønland da var minst like høye som nå, og oppvarmingen gikk raskere. Adolf Hoels rapport fra 1923 beretter om et Svalbard der isbreene var redusert med flere kilometer med et sterkt endret planteliv og fauna. Hvit fisk var borte fra de kjente fiskeplassene. Nord for Svalbard ble havvannet målt til nærmere 15C mot sedvanlig 2C. Hvorfor beretter ingen fra IPCC-leiren om dette?

Golfstrømmen er målt siden år 1900 utenfor Skottland og Kola. I 1944 var temperaturen over 2C varmere enn i 1910. Slike ca 60-års sykluser er velkjente, og dagens bøyesystem i Nordishavet viser betydelig oppvarming ned til mange hundre meter. I 2009 viste dataene at den betydelige  isreduksjonen i foregående år også hadde primært oseanografiske årsaker.

Dahles påpeking av at vanndampen er den desidert kraftigste drivhusgass er også korrekt. Inkluderes skyeffekter dominerer den nesten totalt. Det er også riktig, som Rypdal nevner, at i IPCC-modellene bestemmes luftens fuktighet av temperaturen - den relative fuktighet er konstant - formulert i fagspråk. Men dette er en antagelse. Værballonger fra 1960 eller senere satellitter måler tvert imot redusert vanndampmengde i IPCC-modellenes viktige atmosfærelag ved beregning av drivhuseffekten. Forsterkningseffekten, som Rypdal omtaler, observeres ikke - tvert imot en svekking.

Rypdals og Winthers omtale er således ikke bare unyansert, men delvis feilaktig eller mangelfull på flere viktige punkter. Naturlige variasjoner har dominerende bidrag. Dahle har således helt rett i at både IPCCs rapportkonklusjoner såvel som debatten, er ensidige og unyanserte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse