Annonse
Sjefredaktør Anders Opdahl i Nordlys. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/ SCANPIX

Det er uredelig av en avis å drive med politisk polemikk mot byrådet på lederplass

Kritikken mangler proporsjoner og har en språkbruk som skyter langt over mål.

Nordlys gjentar i det uendelige at «byrådsmodellen er lukket» og at «politikere har låst seg inne på rådhuset». Dette er svada, det var svada da det ble skrevet første gang, og det er svada når det gjentas.

Avisen Nordlys har i det siste skrevet mange kritiske ledere og kommentarer om byrådet i Tromsø. Deler av dette har vært legitime påpekninger av hvilke saker som er levert på, og ikke er levert på. Dog er det saklig grunnlag for å drøfte om man bør kritisere for at man har vært for ambisiøse, spesielt med Otium, siden det i snitt tar syv år å planlegge et slikt prosjekt. Byrådspartiene trodde det var mulig på langt kortere tid. Samtidig ser vi at prosjektet nå er langt mer ambisiøst enn det var tidligere, med flere plasser og større totalramme enn tidligere.

Utfordringen til Nordlys er ikke dette, det er grensegangen mellom arena og aktør.

I avisen 21. november sto det en harmdirrende leder der byrådslederen og byråden for helse og omsorg, som får passene sine flambert i et språk og i en retning som overgår enhver normal ramme.

Det fremstår for meg som regelrett uredelig av en avis å drive med politisk polemikk mot byrådet på lederplass. Kritikken mangler proporsjoner og har en språkbruk som skyter langt over mål. Den endrer avisens rolle fra å være en arena for meningsdannelse, til å bli en aktør i den samme meningsdannelsen.

Nordlys gjentar i det uendelige at «byrådsmodellen er lukket» og at «politikere har låst seg inne på rådhuset». Dette er svada, det var svada da det ble skrevet første gang, og det er svada når det gjentas. Kan man vise til saker der man ikke har fått noen fra byrådet til å stille opp når man spør om noe?

Parlamentarismen i Tromsø kommune praktiseres innenfor det gjeldende lovverket. Det fremstår for meg direkte dobbeltmoralsk av avisen å gjenta disse påstandene.

Er det mulig å be om at man redegjør for hva man mener er lukket? Kan man i så fall gjøre leserne den gest å forklare hvorfor det man nå ser, er mer lukket enn når administrativt ansatte i kommunen satt på den makten folkevalgte politikere nå gjør? I dagens system er faktisk kravene til åpenhet mer ekspansive, enn kravene til innsyn i saksbehandlingen internt i rådmannens stab.

Flere ganger har opposisjonen påklaget vedtak man ikke likte til fylkesmannen. Svarene har vært de samme: lovlig fattet. Nordlys har sett liten vits i å kringkaste disse nederlagene for avisens egen kritikk av styringsmodellen.

I tillegg har kommunestyret innført nye ordninger som gjør at man kan stille spørsmål, enten skriftlig eller muntlig, til byrådet. Svarene på disse skal fremføres muntlig eller oversendes skriftlig. Disse ordningene er ikke perfekte, og det er godt mulig de bør justeres. Men diskusjonen om hvordan parlamentarismen virker er en del av den løpende politiske debatten, og den justeres gradvis underveis.

Det er fristende å be avisen redegjøre for at den ikke lengre er en talsmann for småfolks sak, men en talsmann for opposisjonens sak. Dette fremkommer tydelig i dekningen av byrådets budsjettforslag. Lasse Jangås sin kommentar om skolen (på tross av at dens innhold er vitenskapelig helt uten hold), der man angriper for skolekutt. Samtidig unnlater man å ta opp at man reduserer fordi man ønsker å styrke saken til – akkurat det som i dag må være «småfolks sak».  De svake i samfunnet er ikke lengre arbeidere, det er de som faller utenfor og gjennom det sikkerhetsnettet samfunnet har bygget opp. De i samfunnet som ikke kommer ut av skolen med elementær kunnskap i regning og lesning er for eksempel overrepresentert i den gruppen jeg i dag vil kalle «småfolks sak».

På mange måter er det nesten litt selvmotsigende når Nordlys kritiserer landsdelens politikere for å mangle evne til å tenke helhetlig og langsiktig på vegne av landsdelen, samtidig som de bruker sin posisjon til politisk polemikk om hvem som bygger flest plasser i eldreomsorgen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse