Annonse
Samer er ikke Norges urfolk. Samer er ikke det første, det opprinnelige folk i Norge. Når tar stortinget og ansvarlige politikere ansvar for å rette opp i denne fatale feilen som ble gjort ved oversettelsen av ILO-169? spør Ingrid Nordmark.

Feil bruk av ordet "urfolk"

En fatal feil som har fått alvorlige følger, må nå rettes opp av norske myndigheter.

Når tar stortinget og ansvarlige politikere ansvar for å rette opp i denne fatale feilen som ble gjort ved oversettelsen av ILO-169?

Norsk Språkråd er det råd som definerer korrekt norsk språk. I norsk skole undervises det i norsk, og med vekt på bruk av korrekt norsk språk. I det offentlige rom er det spesielt viktig at det brukes korrekt norsk språk. Feil kan bli fatale, slik bruken av ordet urfolk er blitt her i landet.

Ved oversettelsen av ILO-169 ble de opprinnelige ordene indigenous and tribal people, som korrekt oversatt til norsk betyr innfødte og stammefolk, byttet ut med ordet urfolk. Dette var en fatal feil som har fått fatale følger, både politisk og i den nasjonale forvaltning.
I norsk skole kolliderer den offentlige bruken av ordet urfolk hvor samer er gitt en spesiell status som Norges urfolk, med fakta om samer, og med den korrekte definisjonen av ordet urfolk.

I norske skolebøker står ulike forklaringer til at «samer er urfolk»: «Fordi de lever av naturen», er en forklaring. Kan vi si at alle samer lever av naturen? Svaret er nei. «Fordi de var de første», er en annen forklaring. Kan vi si at samer var de første nordmenn? Svaret er nei.

Norsk Språkråds definisjon av ordet urbefolkning og ordet urfolk, samsvarer med ordbøker som brukes i norsk skole. Ordbøker som for eksempel Escolas bokmåls-ordbok, godkjent av Språkrådet for bruk i den videregående skolen og på ungdomstrinnet i grunnskolen. Vi slår opp på ordet urbefolkning, og her står følgende, sitat:

Urbefolkning, -a/-en opprinnelig befolkning.
Ur- (fra ty.) opphavlig, opprinnelig, gammel; førstegangs-; forsterkende: ur-befolkning; -framføring, -fremføring; -gammal/-gammel; -germansk; -innbygger; -innvåner; -instinkt; -komisk; -kraft; -kristendom; -menneske; -nordisk; -norsk; -oppføre; -oppførelse; -oppføring; -premiere; -skog; -språk; -tid; -tilstand

Norsk Språkråd definerer ordet/begrepet urfolk slik:

ur-folk = det første, det opprinnelige folk. ( Eks. urfremføring = første fremføring av et verk, teaterstykke eller lignende.)

En fatal feil ble gjort ved oversettelsen av ILO-169 til norsk språk. Da ble de opprinnelige ordene innfødte og stammefolk byttet ut med ordet urfolk her i landet! Samer er ikke det første, det opprinnelige folk i Norge, det er uomtvistelig.

Undertegnede har selv samiske aner. Samer er ikke Norges urfolk. Samer er ikke det første, det opprinnelige folk i Norge. Tidligere betegnelser var lapp og finn. Lapp fra svensk lappland, avmerket på kart den dag i dag. Finn, i kirkebøkene nedtegnet som betegnelse på innvandrere fra Finland. Samer er etterkommere etter innvandrere til landet. Samisk språk er et finsk-ugrisk språk, som finsk, estisk, karelsk. Samisk tilhører den uralske språkgruppe. Samer er ikke ett folk. Samisk er heller ikke bare ett språk, men består av en rekke samiske språk som er så ulike at samer fra ulike områder ikke kan kommunisere med hverandre på de ulike samiske språkene. Samiske språk er ikke i samme språkgruppe som det norske språk. Norsk språk er tidligere norrønt, og tilhører den indo-europeiske språkgruppe.

Det er spesielt viktig at vi tar ansvar for at vi gir fakta og korrekt informasjon til våre barn og unge i undervisning og utdanning i norsk skole. Den fatale feilen som ble gjort ved oversettelsen av ILO-169 må rettes opp.

Når tar stortinget og ansvarlige politikere ansvar for å rette opp i denne fatale feilen som ble gjort ved oversettelsen av ILO-169?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse