Annonse
«Nordlys burde være kjent med at initiativet til reetablering av sjøveis godstransport kommer fra lokale myndigheter og næringa sjøl», mener stortingsrepresentant Jonny Finstad fra Nordland Høyre. Foto: Høyre

Uriktige påstander fra Nordlys, igjen

I ren valgkampstil hevder Nordlys at statsministeren driver politisk spinn når regjeringen gir klarsignal til oppstart av «Nord-Norgelinjen» – en sjøtransportrute fra Bodø til Tromsø. Men det som virkelig er forbausende, er at Nordlys fremstår negativ og surmaget til fremskritt for landsdelen.

At Nordlys stempler politiske gjennomslag og fremskritt for landsdelen som «freidig» og «uryddig»- fremstår som merkelig.

Nordlys benytter fylkesrådslederen i Nordland som sannhetsvitne for at staten skyver økonomisk ansvar for sjøruten over på fylker, kommuner og havner. At en fylkesrådsleder fra Ap lager politisk spinn på budsjettlekkasjen fra statsministeren, burde kanskje ikke være en overraskelse. Mer overraskende er det at Nordlys slukte agnet.

Les Nordlys' leder: Dårlig valgflesk fra Erna

Det er vanlig at kommuner og fylkeskommuner understøtter lokale initiativ, og bidrar- både som planmyndighet, med fysisk tilrettelegging og økonomisk- spesielt der egne havner er involvert i prosjekter - som dette.

Nordlys burde være kjent med at initiativet til reetablering av sjøveis godstransport kommer fra lokale myndigheter og næringa sjøl. Havner mellom Bodø og Tromsø har jobbet lenge med prosjektet, og er en landsdelssak. Det eneste de har bedt regjeringen om, er økonomisk støtte fra nasjonal ordning for godsstøtte som regjeringen etablerte i 2017, og som i årets revidert budsjett ble overført til godsstøtte på jernbane -bla Nordlandsbanen.

Tidligere avslag til «Nord Norgelinjen» fra Kystverket var med hovedbegrunnelse at jernbanetransporten fra Oslo til Bodø brukte for lang tid. Nå blir dette også fikset!

Budskapet fra statsministeren var at vi må tenke helhetlig og innholdet i «valgflesket» var:

  • Regjeringen vil legge til rette for en effektiv og miljøvennlig logistikk i korridoren mellom landsdelens to største byer.
  • Regjeringen vil i neste års budsjett fremme tiltak som blant annet legger til rette for å etablere en sjøveis godsrute mellom Bodø og Tromsø. Tiltakene inkluderer også tiltak på terminaler og jernbane.
  • Regjeringen forutsetter at havner, kommuner og fylkeskommuner bidrar som planmyndighet, med fysisk tilrettelegging og økonomiske bidrag.
  • I tillegg ønsker regjeringen å legge til rette for raskere godsframføring på Nordlandsbanen fram til Bodø.
  • Regjeringen vil også iverksette flere jernbanetiltak andre steder i landet som vil ha positiv betydning for godstransport til og fra Bodø.

Det er riktig som Nordlys påpeker at dialogen mellom statsministeren og Nordland Høyre er god. Det er den også med Troms og Finnmark Høyre, og de andre regjeringspartiene i nord.

Vi blir hørt av statsministeren og regjeringen. At Nordlys stempler politiske gjennomslag og fremskritt for landsdelen som «freidig» og «uryddig», fremstår som høyst merkelig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse