Annonse
Helse Nord har opplyst at alle pasienter med behov for luftambulansetjeneste har fått det, enten med fly eller helikopter. Det er derfor ikke riktig at pasienter med behov for en luftambulansetjeneste har måttet reise med vanlig lufttransport, skriver Kent Gudmundsen. Foto: Torgrim Rath Olsen

Urimelige påstander om flyambulansetilbudet

Anbudskonkurransen er ikke politisk styrt, men følger helt ordinære regler gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser og er juridisk kvalitetssikret av flere instanser.

I Nordlys 18.07, kommer Magnar Leinan med en rekke urimelige påstander mot Høyre og regjeringen i forbindelse med flyambulansesaken.

Leinan hevder blant annet at økonomi var viktigst i valget av ny operatør. Det er helt feil. Sannheten er helt motsatt - vi skal nå bruke mer penger. Den nye kontrakten øker kvaliteten, kapasiteten og responstiden for oss i nord og for hele landet. Vi får nå helt nye kortbanefly på alle basene. De er blant annet utstyrt med det siste og beste av navigasjons- og flysikkerhetsutstyr. Det er dette pilotene nå får opplæring i bruken av. Vi har også fått et jetfly på Gardermoen som kan nå Svalbard og Nord-Norge, gir betydelig bedre responstid, med god plass til utstyr, samt flere leger og sykepleiere. Det er også satt inn en besetning på bakvakt som kan hentes inn ved sykdom og fravær, som gir tjenesten økt tilgjengelighet og bedre beredskap. Som følge av den økte kvaliteten, vil derfor ambulanseflytjenesten koste om lag 100 millioner kroner mer hvert år enn den har gjort før.

Det er ingen som bestrider at det har vært innkjøringsproblemer. Jeg vet at Helseminister Bent Høie derfor har fulgt denne saken tett gjennom det siste halvannet året, sammen med oss som regjeringens stortingsrepresentanter i nord. Jeg skrev litt om dette sist saken var oppe. Dialogen har altså vært tett og eventuelle ekstra kapasiteter i overgangsperioder har vært stilt til rådighet. Hovedprioriteringen har vært at operatørbyttet ikke skal gå ut over beredskapen, og det har vært igangsatt en rekke tiltak i forbindelse med overgangen. Det er blant annet satt inn fire ekstra ambulansefly, ekstra besetninger, og Forsvaret har stilt et helikopter til disposisjon.

Helse Nord har opplyst at alle pasienter med behov for luftambulansetjeneste har fått det, enten med fly eller helikopter. Det er derfor ikke riktig at pasienter med behov for en luftambulansetjeneste har måttet reise med vanlig lufttransport.

Helt siden den nasjonale luftambulansetjenesten ble opprettet i 1988, under daværende Ap-regjering, har den vært operert av private leverandører gjennom vekslende regjeringer og stortingsflertall. Når Leinan i sitt innlegg hevder anbudet er en “villet politikk” er han derfor helt på villspor. Anbudskonkurransen er ikke politisk styrt, men følger helt ordinære regler gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser og er juridisk kvalitetssikret av flere instanser.

Det er leit Leinan forsøker å skape et annet inntrykk - men Høyres representanter har fulgt saken tett, helseministeren har ivaretatt at det hele tiden har vært forsvarlig beredskap - og nå med ny kontrakt og nye fly i gang - har vi bedre kvalitet, kapasitet og responstid for luftambulansen i landsdelen. I tillegg er det verdt å nevne at spesialisthelsetjenesten de siste årene er styrket i nord, det bygges flere nye sykehus i hele vår landsdel, sykehuskøene går ned og flere får raskere og mer avansert behandling. Tilbudet er altså bedre, vil bli enda bedre og flere enn på lenge får hjelp – og private spiller på lag slik at vi får den absolutt beste tjenesten til befolkningen. Slik fakta og økt trygghet burde også Leinan kunne glede seg over.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse