Annonse

USA, Norge og NATO

Forsvarets Langtidsplan er skreddersydd for USA.

Det vil koste Norge minst 261 milliarder kroner å kjøpe og drifte den planlagte investeringen i de 52 nye og hypermoderne F-35 jagerflyene.

USAs nasjonalbudsjett var i 2015 på samlet 1.11 tusen milliarder dollar. Av dette ble hele 54 % brukt på forsvaret og utvikling av nye våpen, inkludert rakettsystemer og oppdatering av atomvåpen. Konkret brukte USA 598.5 milliarder dollar til militære formål og globale strategier og ligger selvfølgelig suverent på topp i denne sammenhengen i verden.

Dessuten viser Ricard Moser, en velkjent amerikansk politisk kommentator, til at USA fører krig eller er forberedt på krig verden over. Han har tellet opp, og påviser minst 650 militære US hovedbaser plassert i ulike land i Asia, Afrika, Sør Amerika og Europa. I dette systemet av imperiale interesser er det den nye Framtidsplanen for norsk forsvar fra vår høyreregjering skal integrere oss tetter gjennom NATO enn hva vi allerede er.

Vår regjering har fremmet sin nye langtidsplan for det norske forsvaret, Prop. 151 S: Kampkraft og bærekraft. Det er akseptert av forskere, politikere og av regjeringen selv i denne proposisjonen at planen er tilpasset et globalt NATO med supermakten USA som garantist. Det nye forsvaret skal styrkes med bruk av høyteknologi til sjøs, luft og land med spesialstyrker. Norge skal kjøpe ekstremt dyre 52 høyteknologiske F-35 fly kjøpt fra USA, ubåter, raketter og droner integrert i de globale US våpensystemene.  Det vil koste Norge minst 261 milliarder kroner å kjøpe og drifte den planlagte investeringen i de 52 nye og hypermoderne F-35 jagerflyene. Summen inkluderer alle våpen, kostnader ved oppgradering av baser og avhending i flyenes levetid.

Gjennom Artikkel 5 i Natopakten om gjensidig støtte og forsvar medlemslandene imellom i tilfelle krig og konflikt skal norsk sikkerhet og forsvarsevne trygges. Denne Artikkelen fastslår altså at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. USA er denne artikkelens uoffisielle garantist - så lenge det tjener supermaktens globale strategi. Men Regjeringen stoler på USA, og underordner oss dens globale makt i langtidsplanen. Det synes trygt. Det skal gi kampkraft og bærekraft. Det gjør det nok?

Norge bøyde seg for USA og NATO og deltok i krigene i Afganistan og Libya. Resultatene ble nasjonale og menneskelig tragedier. Likevel fortsetter det. Nå skal vi inn med tropper i Baltikum og Jordan/Syria under rubrikken «internasjonale deltakelse for sikkerhet og fred». Det vil bli mer av slik deltakelse om Regjeringen får gjennomslag for sin Langtidsplan.

Det må ikke overses at USA har 650 - 700 militære baser rundt omkring i alle verdens hjørner for å sikre deres interesser. Det er USA som trenger NATO og medlemslandenes deltakelse i deres mange operasjoner. Har Regjeringen forstått det?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse