Norges militære tilstedeværelse i nord verdsettes av våre allierte. Og våre allierte og amerikanerens tilstedeværelse, verdsettes av det store flertall i Norge. Med unntak av SV, Rødt og Oddvar Nygård i Nordlys. Det er slik det har vært, og slik kommer det vel til å bli, skriver Høyres Hårek Elvenes. Foto: Ola Solvang

USA sikkerhetsgaranti er avgjørende for Norges sikkerhet

Alliert trening og øving er bra for Norges sikkerhet, og det er det som teller.

Oddvar Nygård kommentator i Nordlys, refser 8. juni regjeringen for økt amerikansk militær tilstedeværelse i Norge. Det er grunn til å minne Nygård om at fundamentet for Norges sikkerhet er NATO. NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk og USA er vår nærmeste allierte. Atlanterhavspaktens artikkel 5, om at et væpnet angrep mot en eller flere allierte skal betraktes som et som et angrep på alle, har vært bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk i snart 70 år.

Regjeringen og Stortingets flertall vil knytte NATO og nære allierte tettere til Norge, og norske interesser. Det er erkjent at NATOs evne til maritim overvåkning i nordområdene ikke er god nok. Derfor har regjeringen besluttet innkjøp av fem P-8 Poseidon, maritime patruljefly. For øvrig verdens mest avanserte i sitt slag. De nye flyene vil være operative fra sommeren 2022. I påvente av nye fly stiller amerikanere opp med overvåkningsfly for å styrke overvåkningskapasiteten. Amerikansk støtte med maritime patruljefly er bra for Norge og nødvendig for NATO.

Forsvaret av Norge er avhengig av god situasjonsforståelse og etterretning. Dette gjelder særlig i nordområdene på grunn av områdets strategiske betydning. Norge er NATO i nord. Våre nye kampfly, nye ubåter og nye maritime overvåkningsfly vil styrke NATO i nord.

Oddvar Nygård hamrer løs på at amerikanske soldater øver på Værnes. Det er ingen dramatikk i at amerikanske styrker trener på Værnes rotasjonsbasis.  Øving og trening sammen med våre allierte er et viktig sikkerhetspolitisk virkemiddel for Norge. Regelmessig alliert øving og trening i fredstid opprettholder en normalsituasjon med alliert nærvær i Norge og virker stabiliserende og forutsigbart. Regjeringen legger derfor opp til mer alliert øving og trening på norsk territorium. Dog er det ikke overraskende at dette ikke faller i god jord hos røde Oddvar Nygård. Alliert trening og øving er bra for Norges sikkerhet, og det er det som teller.

Langtidsplanen for Forsvaret representerer kontinuitet i norsk sikkerhetspolitikk. Forsvaret av Norge baserer seg på NATOs kollektive forsvar, slik det har gjort i hele etterkrigstiden. Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at regjeringen vil ha flere landstyrker i Finnmark.

NATO er kjernen i Norges evne til troverdig avskrekking og NATO er avgjørende for Norges sikkerhet. Det er svært viktig at NATO har en god situasjonsforståelse i nordområdene. Norge arbeider aktivt for å øke oppmerksomheten om Nord-Atlanteren i NATO. Sjøforbindelsen mellom USA og Europa er av stor strategisk betydning for Norge og NATO.

NATOs kommandostruktur er en meget viktig del av alliansen. Den utgjør limet som binder de allierte sammen allerede i fredstid og legger grunnlaget for å kunne forsvare medlemslandene i krise/krig. Norge har vært en pådriver økt alliert tilstedeværelse i nordområdene. Opprettelsen av en ny Atlanterhavskommando ble besluttet av NATOs forsvarsministermøtet i februar.  Dette er av særlig betydning for Norge for å sikre forbindelseslinjene over Atlanteren.

Norges militære tilstedeværelse i nord verdsettes av våre allierte. Og våre allierte og amerikanerens tilstedeværelse, verdsettes av det store flertall i Norge. Med unntak av SV, Rødt og Oddvar Nygård i Nordlys. Det er slik det har vært, og slik kommer det vel til å bli.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse