Annonse
En amerikansk flyger ser på utsikt over norsk hav og vinterlandskap fra en amerikansk P-8 Poseidon. (Foto: Forsvaret / Onar Digernes Aase)

USAs nye arktiske strategi

Det fremgår at ubåtøvelser under isen anses som stadig mer påkrevet, og prioriteres deretter. Trolig seiler US Navy mer under isen enn det russerne gjør.

Oddmund Hammerstad har rett når han skriver at utviklingen i Arktis må bli gjenstand for grundig norsk analyse. Ikke bare Russland, men også USA utvikler nå sin arktiske strategi.

Når polisen minker og Nordøstpassasjen langs Russlands nordkyst åpnes for trafikk, åpnes også Nordvestpassasjen langs nordkysten av USA (Alaska) og Canada. Dette ligger til grunn for USAs nye arktiske strategi. US Navy la frem sitt «Arktiske Utsyn» i januar 2019, deretter fulgte US Coast Guard i april og så USAs Forsvarsdepartement med sin «Arktisk Strategi» i juni 2019. Strategien sikter på å bygge ut USAs kapasiteter i regionen, men den forutsetter også «rules-based» internasjonalt samarbeid, blant annet i Arktisk Råd og spesielt med Canada. Den peker rent generelt på mulige «problematic strategic trends» i Arktis.

US Coast Guard er en egen forsvarsgren som ikke ligger under Forsvarsdepartementet men under Department of Homeland Security. Coast Guard har myndighet som de væpnede styrker ikke har og er ansvarlig for  generell amerikansk håndhevelse i regionen. Seilingsledene i nordvest er vesentlig kortere enn i nordøst til mange destinasjoner, men mer kompliserte med øyer, sund og grunne farvann. Både USA og Canada opererer med grunnlinjer for utmåling av territorialgrensen som ikke er allment akseptert.

Nå planlegger Coast Guard et moderne multi-rolle Polar Security Cutter konsept, i form av tre 33.000 tonns (fullastet) isbrytere skal kunne utføre alle Coast Guards oppgaver, senere fulgt av opptil tre lignende men noe mindre fartøyer.

Ubåter og fly

US Navy har en stadig økende rolle i Arktis. På den flernasjonale øvelsen Ice Exercise (ICEX) 2020 i vår brøt to US Navy atomdrevne angrepsubåter, USS Connecticut og USS Toledo, opp gjennom isen ved teltleiren Ice Camp Seadragon, som fungerte som midlertidig kommandoplass for ubåtoperasjoner og «under-is» navigasjon. Det fremgår at ubåtøvelser under isen anses som stadig mer påkrevet, og prioriteres deretter. Trolig seiler US Navy mer under isen enn det russerne gjør.

USA har, som Hammerstad skriver, utviklet et konsept der de langtrekkende bombeflyene demonstrerer tilstedeværelse og operasjoner tett sammen med fly fra utsatte småstater. Vi bør ikke overse at dette også innebærer utstrakte operasjoner med tankfly, fordi bombeflyene ofte er avhengige av å fylle drivstoff i luften. Bombeflyene opererer i stor grad fra flybasen Fairford i Storbritannia og det er like godt å se det i øynene: Dette vil i årene fremover være et nesten like hyppig innslag i vårt strategiske bilde som de russiske bombeflyene er.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse