Annonse
Jeg er åpen for å vurdere alle gode tiltak som kan styrke forvaltningen av fiskeressursene og anseelsen til turistfisket. Men jeg er også klar på at turistfiskenæringen selv har et tydelig og selvstendig medansvar til å gi sine gjester informasjon om norske forhold, regler og forventninger, skriver fiskeriminister Harald T. Nesvik. Her er han selv på fisketur ved Ballstad i Lofoten. Foto: Fiskeridepartementet

Useriøse fisketurister skal stoppes

Nordlys skriver onsdag 30. juli om turistfiske. Avisen etterlyser flere tiltak mot kriminaliteten som foregår i deler av bransjen.

Vi vet dessverre at det er useriøse aktører i næringen. Det er åpenbart en utfordring når utlendinger kommer til Norge med mål om å ta mest mulig fisk ut av landet. Slike såkalte turistfiskere er ikke det vi trenger. Dette er økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, som ødelegger for den seriøse delen av turistfiskenæringen. Her er jeg helt på linje med Nordlys' leder.

Når det er sagt, så har vi fått på plass flere tiltak som skal styrke kontrollen og bidra til bedre regulering av bransjen.

I fjor innførte vi blant annet registrerings- og rapporteringsordninger. Disse reglene er med på å styrke turistfiskenæringens legitimitet og seriøsitet. I april i år økte regjeringen bøtenivået for smugling av fisk. Jeg har tro på at doblingen av bøtesatsene vil bidra til å redusere fiskesmuglingen. Fiskeridirektoratet samarbeider med Tolletaten, Skatteetaten, politiet og Mattilsynet om å ta smuglerne. Direktoratet og Tolletaten gjennomførte nylig en felles kontroll i sommer, der store bøter ble gitt.

Jeg er åpen for å vurdere alle gode tiltak som kan styrke forvaltningen av fiskeressursene og anseelsen til turistfisket. Men jeg er også klar på at turistfiskenæringen selv har et tydelig og selvstendig medansvar til å gi sine gjester informasjon om norske forhold, regler og forventninger.

De siste tiårene har det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske. Det bidrar til økt aktivitet og arbeidsplasser i mange kystsamfunn. Regjeringen ønsker flere turister til Norge. Vi ønsker også å ta vare på fisken vår, og dem som lever av den. Det ene utelukker ikke det andre. Vi fortsetter, sammen med andre berørte myndigheter, å vurdere mulige andre tiltak som kan bidra til å bedre situasjonen.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse