Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker. Etter som innesperret laks påføres ulike sykdommer, må vi anta at det i bunnsedimentene og i havstrømmene ligger og svever skadelige metaller, medisiner og patogener som kan være sykdomskapende for mennesker, skriver John Gustavsen. Illustrasjonsfoto: Scanpix

De usynlige søppeldyngene

Plastforurensninga av havet vekker med god grunn oppsikt. Men avføringa fra oppdrettsnæringa ser vi lite til.

Søppel er noe vi rydder opp i og betaler renovasjonsavgift for. Oppdrettsnæringa slipper unna.

Skolebarn som har ryddet strender langs norskekysten, har fått ei god innføring i syndene til voksne generasjoner. Men av all plasten i havet, er det bare 15 prosent som reker i land. 15 prosent flyter rundt og utgjør skremmende store “øyer”, f.eks. Great Pacific Garbage Patch hvis minste del blir anslått til å utgjøre over 700 000 km2 (2 x Norges areal). Plasten som velter innover strendene, er synlig, men utslippene av mikroplast (partikler under 5 mm.) er det verre med. Hva så med skiten fra oppdrettsnæringa?

“Havrommet” er blitt den store schlageren for våre toppolitikere. Nå skal det tjenes penger, nærmest koste hva det koste vil. Villfisken som ennå ikke er tatt opp, skal erstattes med oppdrettslaks og -ørret. De store selskapene har fått fri adgang til kystarealene. Ordet bærekraft som ble lansert av Brundtland-kommisjonen skulle innebære “En utvikling som imøtekommer de nåværende menneskers grunnlaggende behov uten å frata kommende generasjoner deres mulighet til å få sine grunnleggende behov tilfredstilt”.

Den store vekstmotoren vil ikke være tradisjonelt fiske, men  havbruk, jmf. klisjéen “den blå åkeren”. Med Norges 90 000 km. lange kyststrekning, er det lett å forstå at ikke minst oppdrett av laks kunne gi kystkommunene en trygg framtid. På Karlsøy i Troms, der grunnleggeren av Nordlys en gang var prest, ble det 7. juli arrangert et viktig møte. Referat derfra forteller hvordan begrepet bærekraft er blitt pervertert.

Av inntektene fra oppdrettsnæringa, 31,5 mrd. kroner i første halvår 2017, kommer knapt en brøkdel kystfolket til gode. Flere enn ordstyreren på Karlsøy, Ingrid (“Mossa”) Evertsen, forlater Ap. Jo, det blir noen få arbeidsplasser, men de store inntektene går til finansmogulene. Størst er Gustav Witzøe i SalMar som økte sin formue fra 10 mrd. kroner i 2015 til 16,5 mrd. i 2016. (Kilde: Kapital 16-22/9-2016). Skatteflyktningen John Fredriksen som eier Marine Harvest, er ikke med på lista.

I regnskapet fra oppdrettsnæringa ser vi ikke noe til utslippene av plast og annen søppel i det “Havrommet” som Jonas Gahr Støre snakker så varmt om. Men det biologiske avfallet befinner seg på havbotn og i strømmassen som vil flyte langs kysten og påføre skader som barnebarn, oldebarn osv. skal få betale for. Hvorfor har Stortinget unnlatt å ta den store debatten? Statsministeren burde forstå alvoret; hennes 60 år gamle søster Marit har siden 2011 vært konserndirektør i Marine Harvest.

Gunnar Grytås treffer kanskje blink i si bok Kvotebaronar. Privat rikdom - utarma fiskevær (Samlaget 2014:13) med dette: “Oppdrettsnæringa er ikkje berekraftig. Fiskerinæringa har ein stor, svart sektor med både ressurskriminalitet og økonomisk kriminalitet.”

Manifest tankesmie ga nylig ut rapporten Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge skrevet av professor Petter Gottscshalk og samfunnsøkonom Lars Gunnesdal. I analysen sammenlikner de trygdesvindel og hvitsnippkriminalitet, begge skadelig for velferdssamfunnet. Men merk dette: “Med hvitsnippkriminalitet mener vi økonomisk kriminalitet som er begått av personer i kraft av sin posisjon og tillit i stillinger tilknyttet virksomheter. De kan ha begått kriminaliteten for å berike seg selv eller for å berike virksomheten.”

Enorme økonomiske ressurser kan friste til misbruk. Adgang til gigantformuer stiller utøverne overfor moralske prøver som desverre kan ende med hvitsnippkriminalitet. For folk flest er slikt vanskelig å få øye på, men fast lønnede forskere og våkne journalister burde forplikte seg til samfunnsansvar, dvs. avsløring.

Søppel er noe vi rydder opp i og betaler renovasjonsavgift for. Oppdrettsnæringa slipper unna. Den samlede biomassen av laks langt kysten i 2014 var 743 351 tonn og av regnbueørret 40 058 tonn. Av fôret - mer og mer er vegetabilsk - blir betydelige mengder spist av annen fisk, også med skadeeffekt. Føre-var-prinsippet ser av en eller annen grunn ut til å være sabotert. Samtidig vet vi at det står nesten 400 millioner laks og ørret innesperret langs norskekysten. Mattilsynet skriver i en mail av 7/4-2017 hit at næringa har hatt et svinn på ca. 20 prosent de siste årene. Oppdretterne er forpliktet til å rapportere inn relevante data. Mattilsynet, Fiskeridirektoratet mv. har plikt til å sjekke at data er korrekte, og “har hatt tilfeller av feilrapportering som har medført straffeansvar for oppdretteren”.

Avføringen fra norsk oppdrett tilsvarer nesten det som kommer fra den samlede befolkningen i Norden, dvs. fra 24 millioner mennesker. Etter som innesperret laks påføres ulike sykdommer, må vi anta at det i bunnsedimentene og i havstrømmene ligger og svever skadelige metaller, medisiner og patogener som kan være sykdomskapende for mennesker. Det stinker fra søppeldyngene, og nå hører vi om farlig (svovel-?)gass som bobler opp fra fjorder og sund. Samtidig strømmer gigantinntektene vekk fra kysten og skaper et økende klasseskille. Og det i et land som til nå, i følge professor Ragnar Nilsen, har klart å utvikle naturressursene til fellesskapets beste.

Sjømat Norge svarer på kritikken med talende taushet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse