Annonse

Usynlige og uinteresserte

Stortingsrepresentantene har abdisert i en sak som kan gjøre Troms til B-fylke sammen med Finnmark.

Tore Sandvik er en mektig mann. Han er fylkesordfører for det nye og sammenslåtte Trøndelag. Og han leder  Fylkesordførerkollegiet – forumet for alle landets fylkestopper.

Sandvik gir i Aftenposten – og vi må anta at han snakker på vegne av sine kollegaer over hele landet  - klar beskjed om at regionreformen må gjennomføres. Intervjuet i Aftenposten sist fredag speiler også at mange i Ap mener at partileder Støre obstruerer for maktspredning partiet faktisk er for.

Tore Sandviks budskap er at dersom Troms og Finnmark ikke blir slått sammen, så kan ikke det ramme overføring av statlige oppgaver til resten av landet.

Sandvik gir uttrykk for det som nå er en utbredt oppfatning blant landets regionale ledere hele veien fra Nordland til Agder: Floken i nord må løses ved at fylkene som lojalt har fulgt Stortingets vedtak i juni i fjor, får tildelt nye oppgaver. Mens Troms og Finnmark settes på vent, og at løsningen her blir såkalt «interkommunalt samarbeid».

I praksis innebærer dette at Troms og Finnmark består som egne fylker, men uten tilførsel av de samme oppgaver som de øvrige regionene.  Da må generalistprinsippet fravikes og det blir etablert nye A og B-fylker i Norge.

Hvis dette blir utfallet, har det oppstått en svært alvorlig situasjon for Troms, og ikke minst Tromsø.  Nord-Norges største og viktigste by kan bli stående på utsiden av en nasjonal reform, dersom Stortinget lar Finnmark stå alene.

Denne situasjonen kaller på handling fra de tillitsvalgte Troms nå har på Stortinget. Men regjeringspartienes representanter Per Willy Amundsen (FrP) og Kent Gudmundsen (H) er fullstendig usynlige. I den grad de bruker tid på å forsvare interessene til velgerne som har valgt dem, er det i denne saken en godt bevart hemmelighet.

Senterpartiets Sandra Borch fremmer på sin side bare protest og populisme, uten alternativer med forankring i virkeligheten. Også Torgeir Knag Fylkesnes er taus. Hva med Arbeiderpartiet? Cecilie Myrseth er tilhenger av regionalisering, men har sluttet å si det høyt. Vil hun virkelig gi aksept for at hennes hjemfylke får en slags B-status sammen med Finnmark?

Det er grunn til å etterlyse mye tydeligere  engasjement fra våre stortingsrepresentater, på tvers av partiskillelinjer.

Hvis Stortinget lar Finnmark stå alene, må Troms bli en fullverdig del av oppgaveoverføringene av oppgaver og arbeidsplasser som blir knyttet til reformen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse