Annonse

Ut av skyttergravene

Sett dere på et fly, dra til nøytral grunn. Og kom tilbake med en løsning for hele Norges nye arktiske region.

Stortinget har besluttet at Troms og Finnmark skal slås sammen. Men forhandlingene mellom de to fylkene har gått helt i stå.

Det vil være et enormt nederlag å sende saken til Oslo for avgjørelse. Hvis noen av de som forhandler virkelig spekulerer i det, er det uansvarlig. Det er med på å gi oss som bor her i regionen den verst tenkelige starten på det nye “ekteskapet”.

Derfor savner jeg nå noen som kan bryte isen. Først og fremst burde man organisere forhandlingene annerledes. To lange rekker med gravalvorlige mennesker på hver sin side av et bord, er ikke oppskriften på moderne forhandlingsteknikk.

For oss som har vært observatører, ser det satt på spissen, litt ut som Nord-Korea og Sør-Korea møtes til forhandlinger. I alle fall skaper regien en atmosfære der avstand er stikkordet.

Kunne man organisere dette på en annen måte? I mindre grupper? Og kanskje ikke på et fylkeskommunalt møterom i Tromsø? De fremste politikerne burde sette seg på et fly et sted, og reise til «nøytral grunn», uten at rådgivere, byråkrater og ulike interessegrupper blir med som en del av lasset. Den kostnaden kan vi ta, for å få gode løsninger som står seg.

Men for å komme videre bør Troms først som sist gå med på lik representasjon i den såkalte fellesnemda. Fellesnemda skal organisere selve sammenslåingen. Men ikke bare det; identifisere utfordringer og utvikle strategier for den nye arktiske regionen.

Med bakgrunn i et større folketall har Troms i utgangspunktet krav på et klart flertall her. Men det er nødvendig at Troms viser klokskap, og imøtekommer kravet fra Finnmark om likeverd. Det kan løse opp i noen floker.

Ha heller fokus på innhold og saker for regionen i fellesskap, ikke antall mennesker i en nemd! Det skaper bare mistro som ikke slipper taket.

Jeg savner dessuten et tydeligere fokus på de viktige næringene. Fisk og sjømat, reiseliv, industri, olje og gass. Hva skal vi leve av? Hva skal vi selge til verden? Hvordan sørger vi for at inntekter og merverdi blir igjen i nord?

Uansett hvor mye vi måtte ønske det, grunnmuren i en ny arktisk region kommer ikke til å være fylkeskommunalt ansatte. Man skal ha respekt for at offentlige arbeidsplasser noen steder er en livsnerve, men i sum har denne fortellingen fått dominere for mye. Vi ønsker mindre statsavhengighet, ikke mer.

Navnet skjemmer ingen, heter det. Også her er det fastlåst. La Finnmark få navnet de foretrekker! Også dette handler om klokskap. Og det betyr så lite i den store sammenhengen.

Jeg tror mange nå forventer at våre politikere i Troms og Finnmark viser modenhet. Det burde være nok å snakke om. Stein Gunnar Bondevik har reflektert klokt over dette i et innlegg her i Nordlys før jul. Skaff en felles sak! Bondevik nevner samferdsel og transport som kan binde regionen sammen. Dette handler om å ta et nytt eierskap til egen utvikling. Hva er det Troms og Finnmark sammen trenger av store løft?

Vi kommer bare til å utgjøre 4,5 prosent av Norges befolkning. Det betyr at hvis regionen skal få makt, så kan man ikke stå med “hua i hånda”. Man må jo forlange at de statlige oppgavene innenfor viktige sektorer som helse, energiforsyning og samferdsel reflekterer den nye strukturen. Dette er et strategisk og målrettet arbeid.

Det handler også om, på bakgrunn av ren geografisk logikk, å heve stemmen og sette seg i førersetet i nasjonal nordområdepolitikk. Og ta på seg nye oppgaver for hele Norge. Alt dette arbeidet vil ta tid. Men man må selvfølgelig våge å skyte fram brystkassen og si det høyt. Lær av Rune Rafaelsen, ordføreren i Sør-Varanger!

Troms og Finnmark har mange dyktige politikere med oppriktig engasjement, som brenner for det flotte og mangfoldige folket i vår del av verden. Kom ut av skyttergravene. Nå har Willy Ørnebakk, Ragnhild Vassvik og alle de andre muligheten til å skrive viktig historie. Jeg føler meg trygg på at de består prøven.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse