Annonse

Utbygging av Finnheia

Reguleringsplanen for alpinlandsbyen ved Finnheia omfatter et stort hytte- og fritidshusområde som Arctic Center ønsker utbygd som tillegg til reguleringen fra 1988 for å bedre det økonomiske grunnlaget for skianlegget. Denne bit for bit-taktikken for utbygging gjør det vanskeligere å vurdere den totale belastningen for natur, friluftsliv og reindrift. I tillegg vil vindkraftverkene noe lenger sør på Kvaløya gi en merbelastning som planen ikke tar høyde for å vurdere tilstrekkelig.

Friluftsliv

Planen omfatter del av et større og mye brukt og viktig område for sommer- og vinterfriluftsliv. En utbygging vil dele opp friluftsområdene og beslaglegge viktig areal i et område som i dag brukes av veldig mange brukere som dagsturmål for allebrukergrupper.

Planen mener en utbygging vil gi et utvidet aktivitetstilbud til mange barn og unge i bynært strøk. Et slikt tilbud gis imidlertid i dag gjennom eksisterende anlegg. Å bruke behovet for barn og unge som argument for utbygging er forkastelig og helt på vidvanke i forhold til de pengesterke interesser som ønsker utbygging. I omtalen av Allmenn ferdsel, friluftsliv og rekreasjon heter det at pga det relativt flate området “er (det) mye brukt av barn. Det brukes ofte til teltturer for småbarnfamilier både sommer som vinter”.

Landskap

Konsekvensutredningen sier om landskapet at det ikke er unikt, men det er lokalt viktig som område for friluftsliv og beitemark for rein. “Tiltaket vil medføre til dels skjemmende inngrep”. For naturen vil utbyggingsalternativene gi “omfattende naturinngrep i naturtyper av spesiell forvaltningsinteresse og som er i god stand”.

Områdets samiske reindriftshistorie gir landskapet en tilleggsdimensjon. Den samiske bruken av området, både den førsvenske og den svensksamiske, gjør landskapet til et spesielt historisk landskap. Bruken fortsetter i dag som et beite- og kalvingsområde. En utbygging vil gjøre området ubrukbart ikke bare for friluftslivet, men også for reindriften. Reindriften vil også merke en betydelig forstyrrelse med hyttebruk året rundt da Tromsø nå er blitt en helårs turistmetropol.

Konklusjon

Konsekvensutredningen for naturmangfold og allmenn ferdsel/friluftsliv sier at arealbeslaget “gjør at området som pr i dag blir brukt til utøvelse av friluftsliv ikke lenger (er) tilgjengelig”. Det samme gjelder egentlig også for reindriften. Ut fra dette vil Naturvernforbundet i Troms sterkt fraråde den foreslåtte utbygging og mener at den foreslåtte utbygging må avslås.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse