Annonse
(Foto: Colourbox)

Utdann flere leger og sykepleiere!

Høyres strategi ligner på Kuwait-økonomien, som går ut på å kjøpe tjenester utenfra. For så å bruke oljepengene til å investere i utlandet.

Sommerstengte fødeavdelinger på sykehusene begrunnes med mangel på gynekologer. For å avvikle feriene på sykehusene og sykehjemmene, må en hente inn sykepleiere fra Sverige og andre land. Dette avslører at vi har ei regjering som ikke satser på at vi skal være sjølhjulpne med helsepersonell.

Regjeringas strategi er å ha lav grunnbemanning og heller kjøpe inn tjenester når det trengs. Høyres strategi ligner på Kuwait-økonomien, som går ut på å kjøpe tjenester utenfra. For så å bruke oljepengene til å investere i utlandet. Statens oljeinntekter må brukes til å bygge opp vår egen infrastruktur som f.eks. utdanning her i landet.

I disse corona-tider har denne linja vist seg å være svært uheldig. Arbeidstakere fra andre land medfører en smitterisiko som nå plager vårt helsevesen. Det er først og fremst gamle og syke som må beskyttes mot corona-smitte. Derfor må det stilles langt strengere krav til å leie inn utenlandsk arbeidskraft til sykehus og sykehjem enn det gjøres for polske bærplukkere.

Helseminister Bengt Høie har forsømt sin oppgave med å sikre en trygg og forsvarlig helsetjeneste her i landet. Og ministeren for høyere utdanning , Henrik Asheim, står ansvarlig for nedleggelsen og svekking av sykepleierutdanninga i distriktene. Vi har ei regjering som har satset på at vi skal kunne kjøpe oss ut av ei krise.

At vi henter helsepersonell fra Sverige, er egentlig umoralsk. Tiltakene som ble innført 12. mars her i landet, var begrunna med at vårt helsevesen kunne kollapse dersom vi i det minste ikke klarte å bremse pandemien. Vi har kommet ganske godt ut av den, men det har ikke Sverige. Det skulle derfor heller være vi som bisto svensk helsevesen.

For å møte pandemier, kriser og store ulykker, må vi ha et mye større beleggskapasitet i vårt helsevesen. Det dreier seg om vår sikkerhet, trygghet og helse. Vi må styrke bemanninga på sykehusene og på sykehjemmene. Og det må være med fagfolk.

Rødt Troms krever at utdanninga av sykepleiere og leger styrkes, at det settes av penger til flere praksisplasser på lokalsykehusene og turnusplasser for studenter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse