Annonse
For UiT er en helhetlig engelskspråklig utdanning, fra barneskole til videregående, en sentral brikke som må være på plass for at kompetanse- og kunnskapsmiljøene i byen skal være sterke og robuste, skriver UiT-rektor Anne Husebekk. (Foto fra Facebook-siden til Tromsø International School)

Uten internasjonal skole svekkes UiT

For at Tromsø skal være attraktiv for høyt kvalifiserte arbeidsmigranter må vi legge forholdene til rette for dem. Et viktig steg er å tilby de som har barn, en skole som møter deres behov.

Brødtekstbilder: 
Per i dag er de eneste aktuelle lokalene den gamle lærerhøgskolen i Mellomveien 110 som Tromsø kommune overta fra Statsbygg senere i år. Den politiske ledelsen i kommunen sier de først må se an sine egne behov før de kan forplikte seg til en leieavtale med Tromsø International School.
Men hva er egentlig kommunens egne behov? Er ikke aktiv tilrettelegging for å rekruttere høyt kompetent og internasjonal arbeidskraft et helt sentralt behov?

I avisa iTromsø kunne vi 24. juni lese at Tromsø International School står i fare for nedleggelse. Skolen har havnet i en lei skvis mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune. Fylkeskommunen har sagt opp leieavtalen med skolen, mens kommunen ikke ønsker å forplikte seg til et nytt leieforhold. Per i dag er de eneste aktuelle lokalene den gamle lærerhøgskolen i Mellomveien 110. Denne eiendommen skal Tromsø kommune overta fra Statsbygg senere i år. Den politiske ledelsen i kommunen sier de først må se an sine egne behov før de kan forplikte seg til en leieavtale med Tromsø International School. Men hva er egentlig kommunens egne behov? Er ikke aktiv tilrettelegging for å rekruttere høyt kompetent og internasjonal arbeidskraft et helt sentralt behov?

Tromsø kommune tar mål av seg til å være et regionalt og internasjonalt senter i nordområdene, Arktis og verden for øvrig. Tromsø skal være en drivkraft, regionalt, nasjonalt og i den arktiske regionen og skal styrke vertskapsrollen overfor institusjoner av internasjonal, nasjonal og regional betydning. Dette er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og samsvarer godt med ambisjonene til UiT Norges arktiske universitet. Jeg vil derfor gå ut fra at også behovene til Tromsø kommune og UiT samsvarer på dette området.

UiT har en ambisjon om å være internasjonalt ledende innen en rekke kunnskapsområder. Derfor er vi avhengig av å rekruttere og beholde de mest kompetente ansatte og studentene verden har å by på. For å være attraktive for dem, må vi kunne tilby barna deres et fullverdig engelskspråklig og internasjonalt orientert utdanningstilbud. Tromsø International School er vårt eneste alternativ for å gi dette tilbudet. Nesten halvparten av skolens elever har foreldre med tilknytning til universitetet. Disse foreldrene er høyt kompetente ansatte og studenter som ikke ville valgt oss som arbeidsgiver eller studiested, dersom barna deres ikke hadde hatt et internasjonalt skoletilbud. I en tilflytterby som Tromsø tar jeg utgangspunkt i at det samme gjelder for mange andre høykompetansebedrifter. En nedleggelse av Tromsø International School kan derfor ha store negative konsekvenser for Tromsø kommune og regionen for øvrig. En aktiv tilrettelegging for å sikre at Tromsø kommune rekrutterer og beholder høykompetent arbeidskraft innebærer en målrettet innsats og vilje til å satse på et internasjonalt skoletilbud av høy kvalitet.

Per i dag har Tromsø International School plass til 177 elever på barne- og ungdomstrinnet, og kapasiteten til skolen er for lengst nådd. Rektor Tonje Hofsøy må snu frustrerte foreldre i døra. Skolen har meldt at de gjerne vil utvide sitt tilbud i tråd med økt etterspørsel. Dette har imidlertid ikke vært mulig med det begrensede arealet skolen har hatt til rådighet. Parallelt med dette mangler kommunen et helhetlig engelskspråklig undervisningstilbud på videregående nivå. Nærmeste tilbud er på Finnsnes, 150 kilometer unna. Universitetet og andre arbeidsplasser i Tromsø risikerer at arbeidsmigranter velger bort Tromsø. Tromsø International School har kompetanse og vilje til å utvide og etablere et slikt tilbud. Men igjen, skolen mangler lokalene til å iverksette planene sine. Lokalene i Mellomveien kunne gitt skolen mulighet til å realisere planene.

UiT Norges arktiske universitet har om lag 3 000 ansatte og 12 000 studenter i Tromsø og er representert med et stort antall nasjonaliteter og et stort kulturelt mangfold. For UiT er en helhetlig engelskspråklig utdanning, fra barneskole til videregående, en sentral brikke som må være på plass for at kompetanse- og kunnskapsmiljøene i byen skal være sterke og robuste. Vi må gjøre oss så attraktive som mulig for dem som ønsker å jobbe hos oss. Skal vi lykkes med det er vi avhengig av viktige samarbeidspartnere som Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø International School og mange andre. Det er samspillet og samarbeidet oss imellom som gjør at høyt kvalifiserte studenter og fagfolk velger oss. Det er derfor ingen god løsning å fjerne et godt fungerende skoletilbud for studenter og ansattes barn. Vi bør heller utvide og forbedre det gode internasjonale skoletilbudet vi allerede har.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse