Annonse

Uten toget stopper Troms

Fra 2007 til 2014 har sjømateksporten på tog fra Narvik økt med 217 prosent, skriver Vidar Eng.

På sikt må Norge få sin egen langsgående jernbaneforbindelse fra Fauske i Nordland via Narvik og videre til Troms og Finnmark.

Selv om Troms ikke har tog, er vi helt avhengig av det. Det går nå to godstog hvert eneste døgn fra Alnabru-terminalen ved Oslo gjennom Sverige til Narvik. Reisen tar 27 timer, og ved ankomst Narvik lastes varene av og kjøres til mange steder i Nord-Norge.

Noe av varene til Finnmark lastes av de samme togene i Kiruna. Den sørlige delen av Nordland får varer fra Sør-Norge utenom denne togforbindelsen. Men særlig vi i Troms er svært avhengig av disse togene som ender opp på Ofotbanens endestasjon Narvik. Og dette er ganske nytt, det startet i beskjeden målestokk i 1993 etter initiativ fra visjonære folk. Økningen har vært formidabel, bare fra 2007 til 2014 har antall containere på disse togene økt med 31%.

I de første årene etter 1993 var det stort sett varetransport fra sør til nord, mens togene gikk nokså tomme tilbake fra Narvik til Oslo. De siste årene har sjømateksporten fra Nord-Norge funnet ut at toget er det beste alternativet, så nå er togene fulle begge veier.

Fra 2007 til 2014 har sjømateksporten på tog fra Narvik økt med 217%. Uten toget hadde neppe sjømateksporten kunnet ekspandere så mye som det har skjedd. I tillegg har næringslivet spart penger ved å bruke toget, og vi alle har spart miljøet for utslipp og trafikkulykker.

Nå går det ikke bare containertransport mellom Narvik og Oslo på Ofotbanen. Det går andre godstog, det går persontog, og det går ikke minst 10 malmtog fra gruvene i Nord-Sverige i hver retning hvert eneste døgn. I alt går det 16 tog i hver retning hvert døgn. Kapasiteten er allerede sprengt, og prognosene tilsier minst en fordobling av antall tog år pr døgn i år 2030. Til 2030 er det bare 15 år, så noe må gjøres raskt.

Både Norge og Sverige har vedtatt å bygge flere krysningsspor slik at tog i begge retninger kan møtes flere steder enn i dag. Det må til sist bli dobbeltspor på hele strekningen fra Narvik til Kiruna, der trafikken er størst. Statssekretæren i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset (H) har med rette kalt Ofotbanen for Norges svar på Suez-kanalen når det gjelder varetransport.

Etter 2030 vil selv dobbeltspor på Ofotbanen ikke være nok. Transportbehovet av dagligvarer, byggevarer, sjømat og malm vil øke så mye at vi må ha flere forbindelser enn den ene over Ofotbanen. Også det svenske jernbanenettet sør for Kiruna har sine begrensinger.

På sikt må Norge få sin egen langsgående jernbaneforbindelse fra Fauske i Nordland via Narvik og videre til Troms og Finnmark. Bare slik kan nordområdene utvikles, bare slik kan hele landet bindes skikkelig sammen slik at hele landet tas i bruk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse