Annonse
FORSINKET: De gamle boligene på Otium er rivningsklare. Men nå bekrefter byråd Kristoffer Kanestrøm at det nye sykehjemmet er forsinket, og ikke vil stå ferdig før i 2018. Her er han sammen med tidligere byråd for finans, Line Fusdahl. Foto: Stian Saur

Utkastelsen på Otium - en grusom symbolhandling

For over et år siden tvangsflyttet kommunen beboerne på Otium ut av sine boliger. Nå viser det seg at byrådet er fire år forsinket med prosjektet.

Nå viser det seg at Tromsø kommune kunne tatt tiden til hjelp og skapt bedre løsninger, uten at det ville ødelagt for fremdriften i prosjektet.

Det  er beklagelig at vi har et byråd som ikke evner å gjennomføre dette prosjektet. Ifølge gruppeleder i Frp, Jan Blomseth, er det Høyre som har skylda. Resultatet er at vi har et byråd som ikke klarer å gjennomføre det de har forpliktet seg til å gjøre.

Samtidig som de har mislyktes i å bygge et nytt sykehjem til hjelpetrengende eldre, har byrådet også kastet eldre mennesker ut av sine hjem, og over til det mange opplevde som en utrygg boligsituasjon. Noen av dem visste ikke hvor de skulle bo eller hvor de skulle være. I avisen har de uttalt at “de føler seg mishandlet av kommunen”.

Spørsmålet vi må stille oss er om utkastelsen var nødvendig, og måtte det skje i det voldsomme tempoet som det gjorde?

Svaret fra de eksterne prosjektlederne er nei. Boligene trengte ikke å rives før i 2015. En kan spekulere på om byrådet fikk et slikt hastverk i 2013, to måneder før stortingsvalgkampen, for at folk skulle tro de var handlekraftig? Hele saken vitner om at det viktigste i denne saken var å fremstå med handlekraft utad. I ettertid fremstår utkastelsen som en ren symbolhandling.

Vi som argumenterte for en bedre løsning, ble stemplet som klagefanter, og til og med som motstandere av hele prosjektet. Nå viser det seg at Tromsø kommune kunne tatt tiden til hjelp og skapt bedre løsninger, uten at det ville ødelagt for fremdriften i prosjektet.

En av de løsningene Arbeiderpartiet foreslo, og som kunne hjulpet både beboerne og boligmarkedet i Tromsø, var en utbygging av Einehagen ved gamle biltilsynet på Håpet. Med de nye faktaopplysningene ser vi at Byrådet kunne bygd boligene der, uten forsinkelse for Otium-prosjektet. De som ble kastet fra Otium kunne bodd i sine hjem, som de selv sier var trygge, frem til det var bygd nye hjem til dem. Da hadde de sluppet å bli spredd rundt hele byen, og folk kunne flyttet til nye hjem sammen med hverandre og beholdt et fantastisk og trygt sosialt miljø.

Jeg har flere ganger snakket med de berørte. Det er vondt å høre hvordan noen av disse eldre menneskene føler seg behandlet. Deres historie forteller om et byråd fra Høyre og Frp, som har gjort deres liv vanskeligere. Slik skal det ikke være. Jeg mener samfunnet har et ansvar for dem som bygget landet, også når de trenger hjelp på sine eldre dager.

Les mer: Byrådet i Tromsø utsetter prestisjeprosjekt i fire år.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse