Annonse
FÅR KRITIKK: Avdelingsdirektør Trond Bratland og administrasjonssjef Britt Elin Steinveg får kritikk for manglende økonomikontroll. Nå har Steinveg skjerpet kontrollrutinene, men mye tyder på at kommunen også har et problem med ukultur når det gjelder rammer og budsjett. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl

Utrolig mangel på intern kontroll

Mens andre avdelinger i kommunen fint klarer å holde sine budsjett, er helse- og omsorg et kapittel for seg.

En ansatt i Tromsø kommune jobbet 607 timer overtid i fjor. Ingen i kommunen stoppet den høye overtidsbruken eller reagerte på budsjettoverskridelsen. Det kommer fram i en avsløring Nordlys har gjort.

Nordlys har krevd innsyn i overtidslister, regnskap og økonomirapporter fra den kommunale avdelingen Dreis. Dette er en avdeling som tilrettelegger for meningsfull arbeidshverdag og mestring for personer som har spesielle behov. Dreis er underlagt helse- og omsorgs sektoren i Tromsø kommune.

Budsjettene til Dreis sprakk med hele 117 prosent i 2018. Det utrolige er at alvorlig overforbruk var varslet i økonomirapporter allerede før første halvår var gått. Likevel ble det ikke stanset.

Overtidslistene viser at to ansatte har jobbet henholdsvis 400 og 600 timer ut over ordinær arbeidstid, inkludert bakvakter. Dette er langt over det som er tillatt i henhold til Arbeidsmiljøloven. Nå undersøker kommunen om det ble søkt om dispensasjon fra loven. Men dette er uansett tallstørrelser som burde fått alarmen til å gå, langt oppover i systemene i kommunen. Internkontrollen har imidlertid vært fraværende.

Avdelingen Dreis er et symptom på hva som er galt med økonomistyringen i Tromsø kommune. At avdelingen sorterer under helse- og omsorg kommer ikke som en overraskelse. Det er i hovedsak i denne sektoren de enorme underskuddene til kommunen finnes, underskudd som bare har økt og økt de siste årene. Dersom kommunen ikke får bukt med overforbruket, er ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll) ikke langt unna. Da blir Tromsø kommune i praksis satt under kommunaldepartementets administrasjon.

Kontrollutvalgets leder Rolleiv Lind (H) varsler full gjennomgang av tilfellet Dreis. Han krever at saken granskes av revisjonen. Kommunen har internkontrollsystemer og rutiner som skal følges. I dette tilfellet har de virket dårlig, i den grad de i det hele tatt har vært iverksatt. Hvordan kan slikt skje?

Dreis har ikke bare skyhøy overtidsbruk. Nordlys avdekker også innkjøp som det ikke har vært budsjettmessig dekning for. Likevel har det ene innkjøpet etter det andre blitt godkjent. Resultatet ble en budsjettsprekk på 7 millioner kroner.

Nå har administrasjonssjefen innført nye rutiner for budsjettkontroll. Det er bra, men det som har kommet fram, viser at kommunen har svært mange andre utfordringer også. Ukultur og mangel på respekt for budsjett og rammer er en ting. Manglende vilje og evne til å ta tak når underskuddene begynner å balle på seg, er en annen.

Mens andre avdelinger i kommunen fint klarer å holde sine budsjett, er helse- og omsorg et kapittel for seg. Denne utviklingen må stoppes. Hvis ikke kan resultatet bli at det er slutt på å være herre i eget hus. ROBEK-kommunene vet hva det vil si.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse