Annonse
Den politiske kampen for eller mot etablering av et PCI-senter i Bodø overskygger nå det saken egentlig bør handle om: Hva er det beste for hjertepasienter og andre pasientgrupper i hele Nord-Norge? Foto: Ivan Ortegon

Utsett PCI-avgjørelsen!

Dersom en avgjørelse blir presset igjennom slik klimaet er akkurat nå, er vi redd det vil skape en splittelse som vil ta lang tid å reparere.

Når Helse Nord-styret møtes i Tromsø onsdag morgen, bør saken om etablering av et PCI-senter i Bodø utsettes. Det er flere grunner til det.

Den viktigste grunnen først: Konfliktnivået er høyt, og mistilliten vokser. Det er tøffe fronter i mediene og i sosiale medier. Dette har tiltatt i styrke den siste uka etter at Helse Nord-direktør Lars Vorland la frem sin innstilling.

Før eller siden må beslutningen tas, men dersom en avgjørelse blir presset igjennom slik klimaet er akkurat nå, er vi redd det vil skape en splittelse som vil ta lang tid å reparere.

Mistroen rundt prosessen er sterk fra flere hold. Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms er en av dem som setter ord på dette.

- Vi vet at det har vært tett dialog imot miljøene i Nordland fylkeskommune, mens Troms og Finnmark ikke har vært involvert i en slik prosess, sier Ørnebakk til Nordlys.

Han mener videre at prosessen fram mot onsdagens styremøte innebærer et brudd på samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og de tre fylkeskommunene i nord – og ber om at avgjørelsen blir utsatt.

Det fremstår i øyeblikket som uklart om det har vært dialog mellom representanter for Helse Nord og «miljøene i Nordland fylkeskommune», og hvordan denne dialogen har vært.

Det må være en soleklar forutsetning at alle relevante politiske miljøer - i Nordland, Troms og Finnmark - stiller på like vilkår når det gjelder innspill i en så viktig sak.  

Derfor er vår klare forventning er at styreleder Marianne Telle avklarer dette tydelig, som det første hun gjør på onsdagens styremøte. Har det vært kontakt slik Willy Ørnebakk beskriver? Og hva besto kontakten i? Før Helse Nord-styret fatter sitt vedtak, kan det ikke herske tvil rundt disse spørsmålene.

Når disse uttalelsene kommer opp nå, illustrerer det hvor politisk betent PCI-saken er blitt. Den politiske kampen for eller mot etablering av et PCI-senter i Bodø overskygger nå det saken egentlig bør handle om: Hva er det beste for hjertepasienter og andre pasientgrupper i hele Nord-Norge?

I en situasjon med politisk dragkamp og lobbyvirksomhet, vil det ikke være unaturlig om styremedlemmene som skal ta beslutningen føler seg presset. Det vil ikke være unaturlig om de føler seg presset til å vurdere andre hensyn enn det eneste som teller: pasientenes beste.   

PCI-saken er allerede utsatt én gang. Har man hatt tid til å vente til nå, har man tid til å vente i noen måneder til.

Vi anbefaler styret i Helse Nord å utsette saken og gå bredt ut. Søk råd og innspill, fra faglig hold og fra politisk hold. Slik saken står nå mangler den forankring. Spørsmålene er mange, både faglige og med tanke på kostnadene det vil innebære for et helseforetak som er økonomisk presset. Den tidligere, mangeårige fagdirektøren i Helse Nord, Jan Norum, er blant dem som advarer. Det samme gjør et samlet miljø ved UNN og Finnmarkssykehuset.

Man kan ikke få for mye kunnskap. En så stor beslutning, med betydning for så mange, kan ikke hastes igjennom. Det kan skape splittelse som vil ta år å rette opp.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse