Annonse

Urovekkende om UNN

Har Helse Nord en plan for det nordnorske universitetssykehuset?

Helse Nord har for tiden en Regional utviklingsplan ute til høring. Der legges de lange linjene og strategiene for de nærmeste årene for helseforetaket som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Høringsfristen er 15.oktober.

Det er et omfattende strategidokument, som inneholder en oppsiktsvekkende mangel. Det finnes nemlig få spor etter en plan for hva Helse Nord vil med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Dette til tross for at UNN utgjør nesten 50 prosent av Helse Nords medisinskfaglige virksomhet, og at UNN dominerer fullstendig på forskningsfeltet i helseregionen.

I en befolkningssvak del av landet som Nord-Norge finnes det flere særskilte utfordringer. En av dem er problemene med å rekruttere fagfolk, ikke minst til høyt spesialiserte funksjoner.

UNN har dessuten behov for investeringer i milliardklassen for å oppgradere bygninger i Breivika, og bygge nytt på Åsgård-området.

UNN er en av de minste universitetsklinikkene i verden, og for å løse sitt oppdrag er det nødvendig med eiere som svarer tydelig på de utfordringene dette medfører.

Sammen med et trangere økonomisk handlingsrom de neste årene, peker alt i retning av et behov for å konsolidere og styrke ressurser som er bygd opp over lang tid ved UNN, til beste for landsdelen som fellesskap.

Men den nye regionale planen fra Helse Nord inneholder dessverre få eller ingen vurderinger knyttet til dette. Helse Nord synes ikke, dersom man skal legge dette dokumentet til grunn, å ha noen klar ide om hvordan Nord-Norge i fremtiden skal ha et universitetssykehus som er likeverdig med resten av landet.

Vi frykter at den omstridte PCI-saken markerte et linjeskifte fra Helse Nord, der man blant annet så hvordan kost-nytte-prinsippet ble erstattet av helt nye begrunnelser for organiseringen av helsetilbudet.  Det tyder på at en lokalpolitisk logikk nå utfordrer faglige og økonomiske hensyn i Helse Nord.

Når Helse Nord i sitt strategiarbeid sier at “mye kan tyde på at vi går fra at tjenester ytes ett sted til at fagmiljøer kan dele på oppgaver”, kan det være egnet til å forsterke uroen ved UNN. Det er også høyst uklart hva foretaket mener med at “Helse Nord må ta aktivt stilling til konsekvensene for universitetssykehusfunksjonen og nye muligheter som følge av medisinsk utvikling”.

Med tanke på de  alvorlige samarbeidsproblemene som har oppstått mellom Helse Nord og UNN, er det urovekkende hvordan Universitetssykehuset Nord-Norges rolle blir kommunisert - og underkommunisert - i et sentralt strategidokument fra administrasjonen i Bodø.

Det lover på ingen måte godt for fortsettelsen.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse