Det virker som om et flertall av politikerne i kommunestyret sjelden tar innover seg hvor skjør kommuneøkonomien er og hvilke utfordringer de står foran i årene som kommer. Bildet er fra onsdagens kommunestyremøte. Foto: Inger Præsteng Thuen

Uviljen mot å ta ansvar for økonomien

Det er en nitrist føljetong vi får servert år etter år når det lakker mot rapportering av den økonomiske utviklingen i Tromsø kommune. Denne uka har administrasjonssjef Britt Elin Steinveg måttet gi en tidlig varsling til den politiske ledelsen og de folkevalgte. Egentlig skulle rapporteringen komme i oktober, ved fremleggelse av Økonomirappport nr. 2, som så skulle behandles i kommunestyremøtet 31. oktober. Imidlertid fant administrasjonssjefen situasjonen så alvorlig at hun måtte rapportere øyeblikkelig om en særdeles negativ utvikling i pleie- og omsorgssektoren: Det ligger an til en budsjettoverskridelse i denne sektoren på om lag 230 millioner kroner.

Det er ikke første gang vi hører om overskridelser. I mange år har pleie og omsorg vært et økonomisk problembarn for Tromsø kommune. Alle budsjetter kommunestyret har vedtatt, med til dels store påplussinger på sektorens budsjett, har blitt pulverisert av en voksende kostnadsgalopp. Og problemet har bare vokst seg større for hvert år. I 2018 ser det nå ut til at sektoren i verste fall vil sette en foreløpig rekord med en budsjettoverskridelse opp imot en kvart milliard kroner.

Denne situasjonen setter kommuneøkonomien på store prøvelser. Og overskridelsene forekommer jo ikke bare i pleie- og omsorgssektoren. De store investeringsprosjektene et bredt flertall i kommunestyret har vedtatt, for eksempel det nye Tromsøbadet, er jo også et økonomisk katastrofeområde der hundremillionene renner ut av kommunekassa. Både driften på et av kjerneområdene for en kommune, pleie og omsorg, og investeringsbeslutninger som ender med å sprenge vedtatte budsjettrammer i fillebiter, har vist seg å være ute av kontroll. I tillegg – når Tromsøbadet står ferdig – blir økonomien belastet med nye, store driftskostnader som ingen i dag vet størrelsen på. Alt dette forteller om en kritisk situasjon som kan medføre brutale kutt i velferdsordninger og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Da budsjett og økonomiplan ble behandlet i kommunestyret onsdag i denne uka hadde administrasjonen fremmet et stramt budsjettforslag der man hadde sett seg nødt til å ta ned kostnadene på noen områder. Men flertallet i kommunestyret reverserte flere av disse og tok dem inn igjen i budsjettet.  Visst gikk det til gode formål, men det virker som om et flertall av politikerne i kommunestyret sjelden spør seg selv om vi virkelig har råd til dette? Tar de egentlig innover seg hvor skjør kommuneøkonomien er og hvilke utfordringer de står foran i årene som kommer?

Dessverre synes det å være en påtakelig mangel på vilje til å ta ansvar for den nokså kritiske situasjonen i kommuneøkonomien. I de tre partiene som styrer Tromsø kommune – Ap, SV og Rødt – er man mer opptatt med å foreslå nye satsinger enn å ta budsjettdisiplin på alvor. Denne holdningen er ikke bærekraftig og vil med stor sannsynlighet føre til kollaps hvis samarbeidspartiene ikke snart viser at de faktisk tar ansvar for å få økonomien på rett kjøl. Det er nemlig ikke slik som flertallet i kommunestyret ser ut til å tro, at man kan investere seg ut av problemene. Budsjettforslaget fra de tre samarbeidspartiene inneholdt også låneopptak som vil resultere i at kommunen får en gjeldsbyrde på over ti milliarder kroner. Det er åpenbart å spille russisk rulett i en tid da rentene er på vei oppover. Resultatet kan bli en trussel mot de tjenestene kommunen er forpliktet til å gi sine innbyggere, og kan ramme både unge og eldre.

       

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse