I Vadsø har vi rigget oss for vekst, og utviklingen for fremtiden fortsetter, skriver ordfører Hans Jacob Bønå. Foto: Amund Trellevik

Vadsø som fremtidig regionhovedstad

Vi må tørre å tenke nye tanker, og vi må ha tøffe politikere som tør å ta litt tøffe valg på vegne av hele den store nye regionen vår.

Vadsø er dagens fylkeshovedstad i Finnmark, og på mange måter er det svært viktig for Varanger at vi kan ha denne tilnærmingen også i fremtiden.

Det er også på denne måten man kan kopiere suksessfaktoren som var et resultat av de modige beslutningen som i sin tid ledet til at både Tromsø, Bodø og Alta fikk fødselshjelp til å vokse seg til de store fine og livskraftig byene de er blitt.

Og det var nok muligens også denne modige linjen både regjeringen og stortingsflertallet ønsket å følge opp. Regjeringen har allerede fulgt dette opp ved sitt vedtak om fylkesmannens tilstedeværelse i Finnmark, og stortingsflertallet med sin beslutning med å slå sammen Troms og Finnmark fylke hvor de attpåtil vedtar at Vadsø skal spesielt hensyn tas. 

Men skal denne nye regionen kunne ta ut hele sitt enorme potensial innen både fisk, reiseliv, mineraler, olje og gass så må man dele oppgaver med de som har forutsetninger, men som likevel av f.eks infrastruktur eller andre grunner stiller svakere.

Om man mener at flykommunikasjonen er for dårlig til Øst-Finnmark, og i særdeleshet Vadsø, ja så må man jo heller bidra til at dette blir et fokusområde som tilpasses fremtiden.

Det er bare noen politiske vedtak som skal til så er dette lett å løse med litt maskinkraft og noe asfalt.

Jeg vil jo minne alle mine ordførerkolleger i Troms om at det er akkurat like langt fra Vadsø til Tromsø som det er fra Tromsø til Vadsø.

I Øst-Finnmark og i Vadsø i særdeleshet skal vi ha respekt for at også offentlige arbeidsplasser i Tromsø betyr mye både for byen Tromsø og ikke minst for den ansatte. Men det samme gjelder faktisk også for Finnmark og Vadsø.

Jeg mener at Tromsø i seg selv, helt uavhengig av å være «fylkesregionsenter», vil ha sin vekstkraft - kanskje spesielt fordi nettopp infrastrukturen er god. 

Så er jeg også helt sikker på at Tromsø vil være en premissleverandør av svært mye kompetanse og vekstkraft utover Tromsøs grenser både hva gjelder UIT, UNN, forskning og øvrig næringsliv.

Det burde være lett å se at det er langt større utfordringer for Øst-Finnmark, men også større muligheter ved å understøtte også denne delen av en ny arbeidsmarkedsregion.

På denne måten møter vi konkurransen mot andre store og tunge regioner på en langt bedre og samlende måte.

I en radiodebatt på NRK Finnmark nylig møtte jeg Varaordfører Jarle Aarbakke til debatt. Her pekte Aarbakke på nødvendigheten av å konsentrere alt til Tromsø for å være konkurransedyktig med regioner som Oslo og Vestlandet. Jeg er redd for at det i så fall er en strategi som ikke vil lykkes. Selv et forstørret Tromsø blir alt for lite i den sammenheng. Vi må bygge en sammenheng hvor hele regionen tas i bruk, hvis vi skal lykkes. 

Vi må tørre å tenke nye tanker, og vi må ha tøffe politikere som tør å ta litt tøffe valg på vegne av hele den store nye regionen vår.

Vær klar over at til sammenlikning kan vi se til USA. I delstaten New York er lille Albany fylkeshovedstad, og det er en togreise mellom Albany og New York på hele fire timer.

Mellom Tromsø og Vadsø bruker Dash 8 ca. en time og ti minutter.

I Vadsø har vi rigget oss for vekst, og utviklingen for fremtiden fortsetter.

  • Vi har bygget nye skoler med kapasitet til vekst.
  • Vi har akkurat ferdigstilt et nytt boligfelt med plass til 150 boenheter.
  • Private utbyggere arbeider i tillegg frem ca. 50 boenheter.
  • Vi har rikelig med ledige kontor og næringsarealer tilgjengelig i Vadsø.
  • Vi har private investorer som er i prosess med et nytt turist og konferansehotell til en pris på mellom 0.5-1.0 mrd.
  • Vi jobber intensivt for å få anerkjennelse for behov for, og med det en forlenget rullebane på flyplassen i Vadsø for å sikre enda bedre kommunikasjoner en hva vi har i dag.
  • Vi har et stort og godt miljø og nettverk for høyere kompetanse arbeidsplasser i Vadsø. 
  • Varanger som en arbeidsmarkedsregion er avhengig av en tilvekst i oppgaver og plikter.

Det er langs kysten og på innlandet fremtidens verdier skal skapes og utvinnes. 

Det vil ikke skje dersom Øst-Finnmark blir nedbygget og til dels forlatt.

Med ønske om en god helg til hele storregionen.

  • Med vennlig hilsen: Hans-Jacob Bønå, ordfører i Vadsø

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse