Annonse
Tromsø og Vadsø har i dag hver sin fylkeadministrasjon. Når fylkene nå blir nå slått sammen, bør Vadsø få statusen som regionhovedstad, mener Nordlys. Foto: NRK

Vadsø må bli regionhovedstad

Vadsø har gode forutsetninger for å lykkes som administrasjonssenter for den nye storregionen i nord.

Prosessen med å følge opp Stortingets vedtak og slå sammen Troms og Finnmark starter nå for fullt.

Nordlys er et talerør for at makt må fordeles utover i hele Norge. Da er det naturlig at dette også må gjelde innad i vår egen nye arktiske region. 

Det er feil å tro at alt må styres fra Tromsø, eller at avstander automatisk taler i Vadsøs disfavør. Slik fungerer det ikke i et moderne samfunn. Teknologi, automatisering og digitalisering vil gjøre kilometer irrelevant. Og Vadsø er godt skikket til å være vertskap for et administrasjonsmiljø med høy kompetanse.

Men dette handler om mer enn arbeidsplasser. Det dreier seg også om en erkjennelse av naboskapet med Russland som det aller viktigste bumerket til den nye store regionen i nord.

Nærheten til stormakten i øst vil bli et av de store fortrinnene våre. Det vil gjøre Troms og Finnmark til et geopolitisk sentrum og tyngdepunktet i norsk nordområdepolitikk.

Øst-Finnmark og Vadsø har fra før av lang erfaring med å håndtere barentssamarbeid og grensespørsmål. Vår grense til Russland utgjør i seg selv et tungt historisk rasjonale for et administrasjonssted i Øst-Finnmark.

I tillegg handler det om å motvirke følelsen i Øst-Finnmark av å være en periferi i periferien. Denne uroen må dempes gjennom at en ny region forplikter seg til å bygge samfunn og utvikle kompetanse.

Finnmark fortjener trygghet for at de ikke taper innflytelse i den nye regionen. Det er allerede klart at det statlige fylkesmannsembedet får sitt hovedsete i Vadsø. Her har Elisabeth Aspaker gått foran med positiv energi som ny fylkesmann.

Samtidig må øvrige funksjoner balanseres på en klok måte. Et fornuftig kompromiss kan være en arbeidsdeling med regionadministrasjonen i Vadsø, mens den politiske ledelsen og regiontinget sitter i Tromsø, og øvrige eksisterende oppgaver som samferdsel, kultur og utdanning fordeles i den nye regionen.

Vårt håp er nå at politikerne legger bort omkampene og i stedet jobber for å fylle den nye regionen med innhold, til beste for de 243.000 innbyggerne. Den arktiske regionen har alle forutsetninger for å bli en stor kraft og en tydelig nasjonal stemme.

Fremtiden starter nå. Da må man rydde det vanskeligste av veien først. Og legge en utmattende og destruktiv kamp om hovedstaden død. Vadsø vil være et godt valg som administrasjonssenter. Kompetansen i dagens fylkesadministrasjon i Troms kan og bør knyttes til nye oppgaver som skal flyttes ut til regionen.

Med den tydelige endringsvilje som er vist i Troms, har man meget sterke kort på hånden når regjeringen og stortinget til neste år skal bestemme hvilke statlige oppgaver som løses best regionalt.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse