Annonse
Foto: Kine Moxness Sandnes

Vadsøs økonomi og Vadsølista

Det er neppe noen nyhet at Vadsø kommune sliter med økonomien.

Politikk dreier seg om prioriteringer. Dersom det ikke skapes økonomisk handlerom må noe prioriteres bort når andre ting prioriteres opp.

De siste årene har vist underskudd på regnskapet, og prognosene for 2015 viser at det samme. Problemet for Vadsø er ganske enkelt at utgiftene over år har steget mer enn inntektene, og at det ikke har blitt satt inn langsiktige tiltak for å få til budsjett i balanse.

For at kommunen skal kunne ha mulighet til å gi nye tilbud til innbyggere og næringsliv kreves økonomisk handlefrihet. Det har Vadsø kommune ikke i dag, og den økonomiske situasjonen er uholdbar. Dette kan ikke fortsette.

Selv om kommunens administrasjon har lagt frem oversikter over den økonomiske utviklingen er det behov for ytterligere analyser for å identifisere utfordringene, og løsningene, for Vadsø kommunes økonomi. Vadsølista ønsker å bringe inn hjelp for å få en best mulig analyse av kommunens økonomiske situasjon og grunnlag for å finne gode løsninger. 

Politikk dreier seg om prioriteringer. Dersom det ikke skapes økonomisk handlerom må noe prioriteres bort når andre ting prioriteres opp. Det er lokalpolitikkens harde realiteter. For å rette opp i det økonomiske uføret Vadsø kommune er kommet i kreves det politisk vilje og mot. Gjennom alt for mange år har kostnadsreduksjoner skjedd tilfeldig gjennom å bruke «ostehøvelprinsippet». Det kan ikke fortsette lenger. Tas det ikke politiske grep vil flere områder innen kommunal tjenesteproduksjon som helse, omsorg og oppvekst måtte lide. Det kan vi ikke akseptere.

På dette området mener vi at Vadsølista kan bidra til endringer. Vi vil stå opp for de som trenger kommunens tjenester mest, og da spesielt for de som er syke og trenger omsorg. Disse har få grupper som snakker for seg og kjemper sin sak. Deretter vil barn og skole prioriteres. Vårt klare mål er at ingen grupper som trenger kommunale tjenester skal miste disse. Vi er nødt til å ta et skritt tilbake, reorganisere vår drift og sørge for at de pålagte kommunale tjenestene blir ytt til de som har krav på det.

Vadsølista vil være en konstruktiv politisk medspiller i arbeidet for å få den økonomiske situasjonen under kontroll. Første skritt i dette arbeidet er å få satt saken på formannskapets og kommunestyrets dagsorden, med utgangspunkt i de analyser som er på de områder vi vet tynger kommunen mest. Det gjelder både tjenestetilbud og hvordan vi er og skal være organisert. Særlig utfordrende er området «Kvalifisering, velferd og inkludering» (KVI). Området organiserer pedagogisk senter, sosiale tjenester, flyktningenheten/bosettinga, forebyggende team og barnevern. Vi kan starte her, noe vi herved ber ordføreren gjøre ved første anledning. 

Dersom det ikke ryddes opp i kommuneøkonomien gjennom langsiktige strukturelle endringer, vil det måtte få konsekvenser for tjenestetilbudet til barn, syke og alle som har krav på omsorg og pleie. Dette kan vi ikke godta, og arbeidet med å skape et grunnlag for gode tjenester til disse gruppene vil være Vadsølistas hovedprioritet. 

På vegne av Vadsølista

Bernt-Aksel Jensen, Elisabeth Hegge, Knut Larsen, Renate Lillevik Eliassen, Tore Skogly, Ruth Åse Jankila, Aron Haraldssen, Hege Strifeldt Methi, Eirik J. Karlsen, Halvar Thomassen, Hans Henrik Kristiansen, Fritjof Methi og Håvard Sigvartsen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse