Annonse
Maria Krohn Engvik oppgir at hun selv er en privat virksomhet, og ingen offentlig helsetjeneste, og at hun ikke bedriver helsehjelp Likevel bruker hun aktivt sin profesjonstittel, men «fritar» seg fra flere sider ved Yrkesetiske Retningslinjer For Sykepleie, skriver UiT-lektor Sunniva Solhaug Fjelldal.

«Våg å være» - uten etiske refleksjoner?

Det kan synes som om det meste knyttes opp til glede, happy-moments, og korte-, positive tilnærminger til problemer og utfordringer unge skriver de har. Hvordan vet man at denne tilnærmingen utelukkende er bra for ungdommene det gjelder?

Helsesista AS gjør det bra med sin virksomhet, både økonomisk, med mange følgere og tilsynelatende mange ungdommer som får hjelp. Helsesista går fremad som et talerør for unge, og er den første til å fylle et «tomrom» mellom helsetjeneste og teknologi i hverdagen. Likevel er det alt for mange faktorer som ikke blir belyst i denne virksomheten.

Det er på høy tid at fagmiljøet i helsesykepleie også kommer på banen. Foruten Gro Rugseth, fysioterapeut og førsteamanuensis ved NIH, virker det som det kun er kritiske journalister som er ute og pirker litt i etiske spørsmål knyttet til Helsesista AS sin virksomhet. Og da spesielt etter Helsesista sin bokutgivelse «Våg å være», der aviser som blant annet Aftenposten og Morgenbladet fremkommer å ha lest boken med et kritisk blikk.

Når Helsesista får spørsmål knyttet til sin virksomhet - både i kronikker og i debatter, kan svarene oppfattes som selvforsvar, med liten åpning for etisk refleksjon knyttet til spørsmålene omkring Helsesista AS. Det å være kritisk handler om å vurdere sin egen tenkning med det formål å gjøre tenkningen bedre, og Granum m. fl (2012) viser til at kritisk tenkning ansees som en nødvendighet for klinisk beslutningsdyktighet i praksis. Helsesista vil muligens argumentere for at sin private virksomhet ikke berøres av dette, men jeg vil argumentere for at det i aller høyeste grad gjør det, og vil herunder belyse flere etiske utfordringer ved virksomheten Helsesista AS.

Det å være kritisk analytisk innebærer ikke å være negativ, men å løfte blikket faglig. Helsesista sine insta- og story tjenester, samt bok, viser en side av virksomheten. Det kan synes som om det meste knyttes opp til glede, happy-moments, og korte-, positive tilnærminger til problemer og utfordringer unge skriver de har. Hvordan vet man at denne tilnærmingen utelukkende er bra for ungdommene det gjelder? Kan dette være en bagatellisering av historiene til ungdommene?

Som helsesykepleiere er vi opptatt av å veilede ut fra den enkeltes behov. I Helsesistas virksomhet synes dette å komme i bakgrunnen. Rugseth stiller spørsmål i Aftenposten, 15.11.19. Hva med alle snapene Helsesista ikke åpner, eller som åpnes og ikke besvares? Dette vil jeg også rette et kritisk blikk mot. Hvilke valg blir gjort om hvem sin snap som publiseres på Helsesista sin story, instagram og bok? Hvem blir ikke publisert, og hva ligger til grunn for det? Hvilke ungdommer får svar- og ikke? Hvilken effekt har valget av hvem som blir publisert? Fordrer det en spesiell historie og/ eller tilbakemelding for å bli publisert på Helsesista sin konto eller bok?

Helsesista sin formuleringsmåte er også noe man bør stille seg kritisk til. Aftenposten gjengir Krohn Engvik,15.11.19, at hun gir generelle råd- og ikke individuelle. Likevel skriver hun «individuelt» i sine kommentarfelt og tilleggstekst til bilder med ord som «mine ungdommer» og «mine gutter». Bruk av ordet «mine» fremkommer som bevisst fra Helsesistas side. Og her må en spørre- hvilken kritisk refleksjon er gjort ved at man bevisst bruker ordet «mine»? Er det et ønske om at ungdommene skal ha en opplevelse av tilhørighet, at de er «dine»? Og hvilken type makt har dette ordvalget? Det kan ses på som omsorgsmakt, ved at ungdommer kjenner en nærhet og opplever en tilhørighet og relasjon, men Helsesista har også et ansvar for den andre. Hun har makten i sin respons for de historiene hun viser frem fra unge. Virksomheten har da også et etisk ansvar som burde belyses nærmere fra virksomhetens side.

Krohn Engvik oppgir at hun selv er en privat virksomhet, og ingen offentlig helsetjeneste, og at hun ikke bedriver helsehjelp (Aftenposten, 15.11.19). Likevel bruker hun aktivt sin profesjonstittel, men «fritar» seg fra flere sider ved Yrkesetiske Retningslinjer For Sykepleie.

Det fremkommer som at Helsesista bruker sin helsesykepleie-tittel bevisst blant annet i debatter og radioprogram, samt Helsesista sin serie på TV2 som har en innledning som presenterer Helseistas profesjon. Når det gjøres, har en også et ansvar ved valg av bruk av profesjonen. Hvilken rolle er egentlig Helsesista? Det synes til tider vanskelig å skille rollen Helsesista og helsesykepleie, og hva helsehjelp egentlig er. Når er Krohn Engevik Helsesista AS, og når er Krohn Engevik helsesykepleier? Yter ikke Helsesista under noen omstendigheter helsehjelp? I så fall trengs det en diskusjon på hva helsehjelp innebefatter. Ved slike gråsoner av tilnærminger, og bruk av, rollen helsesykepleier, bør Helsesista AS vise et blikk og ansvar knyttet til Yrkesetiske Retningslinjer For Sykepleie.

Helsesistas bevisste bruk av profesjonstittelen må det stilles spørsmål ved. Barn og unge har en tillit til profesjonen. Bør en da bygge en hel virksomhet basert på denne tilliten, for derav å benekte at virksomheten ikke er helseopplysning? Det er videre betenkelig at Krohn Engevik tilsynelatende kan fremstå som at arbeidet på snapchat er gratis utført. Videre er det betenkende hvor sporadisk reklame- og annonse informasjonen fremkommer ved deling av bilder, storys og reposting av Helsesistas egne salgsprodukter. Søndag 18.11.19 reposter Helsesista et bilde av et barn som har kjøpt boken og er fornøyd, og derav anbefaler følgerne sine som ikke får sove om å swipe opp for å høre nattasangen på Spotify. Det er barn som blir gjenstand for reklame av Helsesistas bok, sang og serie.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse