NY SJEF: Jørn-Even Hanssen er ansatt som som ny havnedirektør i Tromsø. Han er oppvokst på Finnsnes, men har de siste tiårene hatt sitt virke i Oslo. Hanssen er utdannet i Luftforsvaret og har solid næringslivsbakgrunn. Nå kommer Hanssen fra stillingen som konserndirektør i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. Foto: Torkil Emberland

Vaktskifte i Tromsø havn

I 20 år har Halvar Pettersen vært havnedirektør i Tromsø. Med bred maritim erfaring i ryggsekken ble Pettersen ansatt som havnedirektør i Tromsø i 1998. I løpet av disse årene har den tidligere skipssjefen i Kystvakten vært en av de viktigste aktørene i Tromsøs offentlige liv. Pettersen har vært en proaktiv og pågående leder med store visjoner og betydelig gjennomslagskraft. Det er neppe å overdrive hvis man antyder at havnesjefen til tider også har vært en munnfull for det politisk oppnevnte Havnestyret, som i navnet er det høyeste organet i det kommunale foretaket Tromsø havn.

Det kan vel også settes et spørsmålstegn ved havnedirektørens frimodige fortolkning av Havnelovens bestemmelser om at hans virke skal være utelukkende havnerelatert. Her har Pettersen utmerket seg med en svært kreativ tolkning av hvilke aktiviteter som kan sies å være «havnerelatert». Dette har ikke alltid falt i like god jord hos deler av kommunestyret. Men når støvet har lagt seg etter slike feider, har havnedirektør Pettersen stort sett fått det som han ville.

En ting kan man slå fast om Halvar Pettersen: Han har gjort Tromsø større. Det er ingen som har fylt så mye masse ut i havet i Tromsøysundet og i Grøtsund som ham. Han har fått bygd store havneanlegg både midt i byen på Prostneset, i Breivika og ikke minst det nye, store havnearealet i  Tønsvika. Det sistnevnte er kanskje et prosjekt som kan vise seg å være en investeringsbeslutning som bærer preg av alt for mye Møllers tran. Drømmen om at det her skulle bli et knutepunkt for olje- og gassindustrien i nord, har så langt ikke slått til.

Når det er sagt, er det uomtvistelig at Hallvar Pettersen har gjort en god jobb i og for Tromsø kommune. Som en følge av havneutbyggingen på Prostneset har Pettersen også fått gjennomført en stor miljøopprydding i havnebassenget. Nå står også en skinnende ny havneterminal på plass på Prostneset, som det ypperste beviset på at Tromsø har hatt en havnesjef som ikke har vært redd for å tenke stort. Dersom hans visjon om et pulserende liv på byens sjøfront slår til, vil det være en stor fjær i hatten for Tromsø Havn.

Nå takker Halvar Pettersen snart av. I hans sted har Tromsø havn ansatt Jørn-Even Hanssen som ny havnedirektør. Han er oppvokst på Finnsnes, men har de siste tiårene hatt sitt virke i Oslo. Hanssen er utdannet i Luftforsvaret og har hatt diverse stillinger både på Bardufoss, Evenes og Andøya som kaptein og major. I etterkant av dette har han skaffet seg en svært solid næringslivsbakgrunn, med ledende stillinger i Lindorff AS, Bertil O. Steen Holding AS, og to perioder i selskaper i Wilhelmsen-gruppen. Nå kommer Hanssen fra stillingen som konserndirektør i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

Stillingen som havnedirektør i Tromsø er krevende og viktig. Det kan sikkert være nyttig å få inn nye tanker, nytt blod og nye utfordringer. Hanssen har en interessant bakgrunn og kan forhåpentligvis bli et friskt pust i Tromsø havn. Det er det ingen som har vondt av.

Vi ønsker Jørn-Even Hanssen velkommen til Tromsø og ønsker lykke til i en ansvarsfull stilling.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse