Annonse

Vi ber om at valg av nytt styre ved UNN HF utsettes

Brev til Helse Nord:

Helse Nord RHF ba i brev av 07.11. 2017 om innspill på kandidater til helseforetaksstyrene
I brevet framgikk bl.a.:

- at Helse Nord RHF velger eieroppnevnte styremedlemmer for helseforetakene i Helse Nord for perioden 2018 - 2020 i løpet av mars 2018.
- at henvendelsen gikk til fylkeskommunene i Nord-Norge og KS i Nord Norge; med forespørsel om innspill på kandidater som kan være aktuelle som styremedlemmer i helseforetakene.
- at helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet, og er store virksomheter i sine lokalsamfunn.
- at det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det enkelte helseforetaket står overfor.

At Helse Nord RHF vektlegger at styrene for helseforetakene samlet sett bl.a. må oppfylle følgende kompetansekrav:

- Helsefaglig kompetanse og kunnskap om/erfaring fra primærhelsetjenesten
- Kompetanse innen IKT, økonomi og ledelse
- Tilknytning til/erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
- Forvaltnings- og samfunnskompetanse
Videre:
- at formålet med henvendelsen var å få innspill på et bredt utvalg av kandidater som kan være aktuelle å vurdere
- at styremedlemmene i rollen som styremedlem ikke skal representere geografiske områder, partier eler andre interesser
- at man la vekt på både kontinuitet og fornyelse i styrene.

Helse Nord RHF ba om at eventuelle forslag til kandidater ble oversendt innen 1. januar 2018.
Fylkestinget i Troms og styret i KS Troms; fremmet forslag til kandidater til styret ved UNN HF medio desember 2017. Forslagene fra begge disse organene inneholdt navnet på daværende styreleder Jorhill Andreassen.

Alle er kjent med at styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erlend Espeland i styret for UNN HF har trukket seg.
Vi har forstått det slik at styret i Helse Nord RHF bl.a. skal oppnevne nytt styre ved UNN HF 28. februar.

Vi ber om at valg av nytt styre ved UNN HF utsettes,  slik at Fylkestinget i Troms og KS Troms kan fremme justerte forslag til kandidater til styret.

Fylkestinget har møte i uke 11/18. Vi ber derfor om at sak om valg av nytt styre ved UNN HF utsettes til i slutten av mars.

Med vennlig hilsen:

Knut Werner Hansen, fylkesordfører i Troms

Marianne Bremnes, leder i styret for KS Troms

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse