Annonse
Hva partiet har tenkt å gjøre for deg og meg som innbygger i kommunen i fire år, er mye viktigere enn om ordføreren heter Gunnar eller Jens – eller hva nå vedkommende måtte hete, skriver Per Ole Sivertsen.

Spørsmål som er viktigere enn om ordføreren heter Gunnar eller Jens

Hva om Tromsø kommune laget et slik nettsted hvor innbyggerne kunne stille partiene og politikerne spørsmål, slik at man vet hvilket resultat man kan forvente av det partiet man stemmer på.

Nå nærmer det seg valg og partiene presenterer sine ordførerkandidater på løpende bånd, men hva er vitsen med det når oppgaven til ordfører er å være møteleder for kommunestyret. Ordfører er også kommunens øverste politiske leder og fremstår som en monark med sine representasjoner. I perioden 1999 til 2007 var det en forsøksordning med direkte ordførervalg. Ordningen gjorde valget til personvalg, istedenfor å stemme på faktisk politikk. Selv om vi ikke har direkte ordførervalg, så kan det allikevel virke slikt når man leser avisene. Dersom man stemmer på et parti ut i fra om man liker en ordførerkandidat og ellers ikke bryr seg om politikken til partiet så er ikke bra for lokaldemokratiet. Hva partiet har tenkt å gjøre for deg og meg som innbygger i kommunen i fire år, er mye viktigere enn om ordføreren heter Gunnar eller Jens – eller hva nå vedkommende måtte hete.

Nå er det vanskelig å få med seg hva partiene og de som står på valglistene mener i mange saker og derfor burde det vært et felles nettsted hvor man kunne lagt inn spørsmål som partiene kunne svare på. Jeg lurer for eksempel på om det finnes noen parti i Tromsø som kunne tenke seg å kutte ut bomstasjoner og heller videreføre drivstoffavgiften. En økt drivstoffavgift gir kanskje ikke like mye penger men det er en mye mere rettferdig ordning og mye mere miljøvennlig. Jeg lurer også på om det er noen partier som kan tenke seg å bytte ut dyre veiprosjekter med gratis bybuss finansiert av pengene som ellers var tiltenkt veiprosjektene. Jeg tror gratis bybuss vil føre til en så kraftig reduksjon av biltrafikken at behovet for veiprosjektene (ny forbindelse til Kvaløya, ny tverrforbindelse og utvidelse av Stakkevollvegen) blir borte. Jeg tror også at gratis bybuss vil føre til bedre busstilbud med flere og bedre rutealternativer, bedre miljø, mindre svevestøv og annen forurensning og mindre veivedlikehold. Kanskje kan gratis bybuss gjøre Tromsø til en mye mere attraktiv by for innbyggere og tilreisende. Kan det være en god tanke å innføre enveiskjøring på Stakkevollveien sørover mellom Terjevika og Hansjordnesbukta og enveiskjøring på Dramsveien nordover mellom Sommerfeldsgata og Veslefriksveien? Dette vil bedre forholdene og fremkommeligheten for biler, busser, syklister og gående på både Dramsveien og Stakkevollveien og det uten å måtte utvide Stakkevollveien. Kan kommunen lage en gruppe med mennesker som kan tenke nye tanker og vurdere ideer og forslag fra innbyggerne. En slik gruppe kan kanskje kalles for Tenk Tromsø.

Så lurer jeg på om det er noen partier som kan tenke seg å ta grep når det gjelder den nye havneterminalen og få den utformet primært for de reisende. At fortauet er stengt for bruk til og fra hurtigbåtene er helt utrolig og begrunnelsen er enda mere utrolig.

Til slutt lurer jeg på hvilke tanker de ulike partiene har hvis og når badelandet begynner å slite med driften. Vil opprettholdelse av badeland gå på bekostning av f.eks. helse og omsorg. Kan det tenkes at helse og omsorg allerede er underbudsjettert og egentlig ikke bruker for mye penger, men akkurat passe i forhold til behovet.

Hva om Tromsø kommune laget et slik nettsted hvor innbyggerne kunne stille partiene og politikerne spørsmål, slik at man vet hvilket resultat man kan forvente av det partiet man stemmer på. Hvem som er ordførerkandidat betyr ikke noe. Er sikker på at det er mange som gjerne skulle fått avklart ståsteder til partiene i ulike lokale saker slik at det blir enklere å bestemme seg på hvem man skal stemme på. Når det gjelder lokale saker så er det de vi velger i lokalvalget som er viktig og derfor er det også uvesentlig nå rikspolitikeren debatterer rikspolitikk i denne valgkampen.

Å bruke stemmeretten er makt til å påvirke egen fremtid. Bare det å endre på stemmeseddelen med å kumulere er en mulighet man har til å påvirke hvem som blir valgt. Ønsker man f.eks. mange representanter fra Tromsø til fylkestinget så kan man kumulere dem.

Hadde vært flott med svar på det jeg lurer på fra alle partiene, men det er vel for mye for langt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse